velikost textu

Rebranding značky Tonak a.s. se zaměřením na období mezi lety 2015 a 2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rebranding značky Tonak a.s. se zaměřením na období mezi lety 2015 a 2017
Název v angličtině:
Rebranding of brand Tonak a.s. (2015-2017)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Jůzková
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Oponent:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Id práce:
204399
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tonak, klobouky, branding, rebranding, značka, móda, luxusní zboží
Klíčová slova v angličtině:
Tonak, hats, branding, rebranding, brand, fashion, luxury products
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je popsat proces rebrandingu a zhodnotit komunikační aktivity společnosti Tonak a.s. mezi lety 2015 a 2017. V první kapitole je vysvětlena teorie brandingu a rebrandingu, a následně je na základě těchto dvou teorií popsáno, jak Tonak při tomto procesu postupoval a které prvky brandingu se rozhodl obměnit. Jako hlavní jsou zde zmíněny změny hodnoty značky, cen a designu. V další části je představen nový komunikační plán navazující na rebranding. Jsou zde definovány jednotlivé nástroje marketingové komunikace a na konkrétních příkladech je popsáno, jakým způsobem společnost každý z nástrojů využila. Práce se zaměřuje na relevanci rebrandingu a konkrétních vybraných komunikačních nástrojů a hodnotí, zda společnost Tonak postupovala správně.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to describe the rebranding process and evaluate the communication activities of Tonak a.s. company between years 2015 and 2017. First part explains the theory of branding and rebranding, how these two theories are used by Tonak in this process, and which tools of branding were altered. Main changes explained in this thesis are in value of the brand, price, and its design. Further, this thesis introduces the new communication plan connected to the rebranding of the Tonak company. Tools of marketing communication were identified, and specific examples characterize in which way the company applied these tools. The thesis focuses on the relevance of rebranding and specifically chosen communication tools that evaluate the propriety of Tonak company proceeding.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Jůzková 27.71 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marie Jůzková 11.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Jůzková 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Jůzková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB