velikost textu

Využití herních principů a gamifikace v marketingové komunikaci v místě prodeje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití herních principů a gamifikace v marketingové komunikaci v místě prodeje
Název v angličtině:
The Use of gamification in the Field of In-store Marketing Communication
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Indrová
Vedoucí:
MSc. Daniel Jesenský, Ph.D., MBA.
Oponent:
Mgr. Marek Vranka
Id práce:
204396
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gamifikace, in-store, herní mechaniky, hra, typologie hráčů, marketingová komunikace v místě prodeje, místo prodeje
Klíčová slova v angličtině:
Gamification, in-store, game mechanics, game, player types, in-store marketing communication, point of sale
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje využití gamifikace v marketingové komunikaci v místě prodeje. Gamifikace, tedy fenomén aplikace herních principů v neherním prostředí, je v současné době jeden z nejrychleji rostoucích trendů marketingu a je využívána v mnoha odvětvích. Práce se zaměřuje na využití a roli gamifikace a herních principů přímo v místě prodeje, kde pomáhá značkám zaujmout zákazníky, navázat s nimi vztah a potenciálně tak naplnit jejich marketingové cíle. Cílem teoretické části práce je definovat pojmy potřebné pro praktickou část, dále zasadit gamifikaci do kontextu teorie her a herních principů a ty dále definovat. Práce shromažďuje teoretické informace a koncepty ke gamifikaci jako k in-store komunikačnímu nástroji a na jejich základě konstruuje strategii pro správnou implementaci gamifikace v místě prodeje. Praktická část práce se věnuje konkrétním případovým studiím aplikace herních prvků v in-store komunikaci, které jsou následně zhodnoceny na základě konceptů a kritérií definovaných v teoretické části práce.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the use of gamification in in-store marketing communication. Gamification, as a phenomenon of implementing game mechanics and principles in a non- gaming environment, is currently one of the fastest growing trends in marketing and is used across its different fields. This thesis focuses on the direct application of gamification and game mechanics at the point of sale, where it has the potential to engage customers, establish relationships and thus help brands to meet their marketing goals. The aim of the first part is to define the terms needed, define gamification itself as a part of game theories and game context. Also, to collect scientific data, researches and available information on gamification as an in- store marketing tool, which will be used as a basis to construct a strategy for proper implementation of gamification at the point of sale. The second part of the thesis serves several case studies, mapping implementation of gamification at the point of sale, which are subsequently evaluated on the basis of concepts and criteria defined in the first part of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Indrová 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Indrová 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Indrová 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MSc. Daniel Jesenský, Ph.D., MBA. 1.31 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Vranka 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 153 kB