velikost textu

Attitudes of Generation Y to Fashion Comsumption: The Zara Case

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Attitudes of Generation Y to Fashion Comsumption: The Zara Case
Název v češtině:
Postoje generace Y ke spotřebě módy na příkladu značky Zara
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Feiglová
Vedoucí:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Oponent:
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Id práce:
204387
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Rychlá móda, Mileniálové, Generation Y, oblečení, konzumace módy, nákupní chování, Zara
Klíčová slova v angličtině:
Apparel, Fashion consumption, Fast fashion, Generation Y, Millennials, Shopping behavior, Zara
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je prozkoumat postoje Generace Y ke konzumaci módy na příkladu značky Zary. Generace Y je dnes významným segmentem zákazníků na trhu a jak ukazují předchozí zprávy a studie, přemýšlejí jinak než předchozí generace. To znamená, že mají také specifické nákupní chování, které se uplatňuje i při nákupu módy. Dnes, vzhledem k tomu, že na trhu dominuje fast fashion, móda je spojena s levnými výrobky, které jsou dostupné všem. Poptávka po nových oděvech neustále roste a stále se vyrábí více oblečení, což vede k ještě vyšší spotřebě. To vytváří akcelerační cyklus, který má negativní vliv na životní prostředí. Mileniálové jsou pravidelně zařazovány do strategických plánů značek, protože společnosti a marketéři chápou, že tento významný segment zákazníků určuje mnoho trendů spotřeby. Výzkum ukázal, že ačkoliv Mileniálové vědí, co je fast fashion, jejich vlastní styl je pro ně důležitý, a udržitelná móda pro ně není dostatečně cenově přitažlivá, proto s největší pravděpodobností budou nakupovat v módních maloobchodních prodejnách.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this thesis is to investigate Generation Y’s attitudes towards fashion consumption through the example of Zara. Generation Y is nowadays a significant segment of customers on the market and as the previous reports and studies shows, they think in a different way than previous generations. That means they also have specific shopping patterns, that are also applied when they shop fashion. Today, given that the market is dominated by fast fashion retailers, fashion is associated with cheap products that are accessible to everyone. The demand for new clothing is constantly increasing, and more clothing is continuously being produced, which leads to even higher consumption. This creates an accelerating cycle that has a negative effect on the environment. Millennials are regularly included in brands’ strategic plans, as companies and marketers understand that many consumption trends are determined by this significant customer segment. The research showed that although Millennials know what fast fashion is, their own style is more important to them and they will most likely keep shopping in fast fashion retails.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Feiglová 2.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Feiglová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Feiglová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petra Koudelková, Ph.D. 336 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB