velikost textu

Použití cizích jazyků v reklamní komunikaci a jejich vliv na percepci reklamního sdělení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Použití cizích jazyků v reklamní komunikaci a jejich vliv na percepci reklamního sdělení
Název v angličtině:
The Use of Foreign Languagues in Advertising and its Influence on Advertising Message Perception
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominik Dvořák
Vedoucí:
PhDr. Tereza Klabíková Rábová
Oponent:
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Id práce:
204386
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cizí jazyk, míšení jazykových kódů, reklamní diskurz, reklamní sdělení, percepce reklamy
Klíčová slova v angličtině:
foreign words, code-mixed commercial language, advertising discourse, advertising message, advertisment perception
Abstrakt:
DVOŘÁK, Dominik. Použití cizích jazyků v reklamní komunikaci a jejich vliv na percepci reklamního sdělení. Praha, 2019. 45 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a PR. Vedoucí diplomové práce PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. Abstrakt Práce zkoumá, jaký vliv má používání cizích jazyků v reklamní komunikaci na percepci reklamního sdělení napříč různými produktovými segmenty. Snaží se odpovědět na otázku, zda je ve všech případech přínosné půjčovat si výrazy z cizích jazyků, anebo je efektivnější pracovat s rodným jazykem cílové skupiny. V teoretické části autor uvádí historický, jazykovědní a socio-psychologický kontext problematiky míšení jazykových kódů. V praktické části následně představuje kvalitativní výzkum metodou ohniskové skupiny – moderovaný skupinový rozhovor nad 6 dvojicemi reklamních vizuálů, obsahujících originální cizojazyčnou a kompletně počeštěnou variantu. Zjištěné výsledky vypovídají o tom, že příjemci reklamy vnímají produkt jako více exkluzivní a jedinečný pouze v případě, kdy použití cizího jazyka v reklamě odpovídá celkovému positioningu produktu a značky. Naopak pouhé použití izolovaného cizího slova bez zasazení do kontextu cizí kultury působí na příjemce matoucím a nesrozumitelným dojmem. Použití cizího slova či vazby je také akceptováno v případě intertextové návaznosti reklamy na již existující dílo.
Abstract v angličtině:
DVOŘÁK, Dominik. Použití cizích jazyků v reklamní komunikaci a jejich vliv na percepci reklamního sdělení. Praha, 2019. 45 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a PR. Vedoucí diplomové práce PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. Abstract The thesis explores the use of foreign languages in advertising communication and its influence on advertising message perception. It investigates the question if it’s beneficial to borrow words and phrases from foreign languages or whether it’s more effective to use solely the native language. In the theoretical part the author shows the historical, linguistic and socio-psychological context of commercial language code-mixing. In the practical part he introduces the qualitative research method of the focus group using 6 pairs of advertisement visuals, containing both the original foreign version and a version entirely adapted to the Czech language. It turns out that the customer’s interest in the product can be increased if the foreign language application is aligned with the entire positioning of the product or brand. Its use can give the product a certain feel of uniqueness or exclusiveness. Contrarily, an isolated use of a foreign word without any context of a foreign country or culture makes the recipients confused and the advertisement incomprehensible. The level of comprehensibility can be increased by widening the media coverage and communicating through the main audio-visual media channels.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominik Dvořák 3.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dominik Dvořák 749 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominik Dvořák 164 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominik Dvořák 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Klabíková Rábová 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. 315 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB