velikost textu

Marketing umění a komunikace Galerie hlavního města Prahy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketing umění a komunikace Galerie hlavního města Prahy
Název v angličtině:
Arts marketing and Communication of Prague City Gallery
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Dusilová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Ježková
Oponent:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Id práce:
204384
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
umění, marketing, art marketing, arts marketing, galerie, muzeum, arts management
Klíčová slova v angličtině:
art, fine art, marketing, art marketing, arts marketing, gallery, museum, arts management
Abstrakt:
Bakalářská práce Marketing umění a komunikace Galerie hlavního města Prahy se věnuje rozvoji na poli art marketingu a možnostem jeho využití především v rámci instituce galerie či muzea umění. Poukazuje na reciprocitu umělecké a marketingové praxe, definuje a vymezuje jejich spojení právě v marketingu umění – činí tomu tak za pomoci marketingových, mediálních a kulturních teorií. Poskytuje vhled do historického vývoje oboru a reflektuje tendence oborové literatury. V druhé části se věnuje případové studii, kde popisuje a vyhodnocuje komunikační aktivity Galerie hlavního města Prahy v roce 2016 a 2017 v konkrétním prostředí. Prostředí, ve kterém je galerie aktivním účastníkem na poli komunikace umění, definuje. Subjekt do něj zasazuje jako kulturní instituci a kulturní produkt, který byl obnoven novou vizuální identitou.
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis Art Marketing and Communication of Prague City Gallery is focused on the development in the field of art marketing and possibilities of its use mainly within the institution of gallery or art museum. It refers to the reciprocity of arts and marketing practice and defines the inter-connection in the field of art(s) marketing. The thesis uses marketing, media and cultural studies theories. It provides an insight into the historical evolution and improvement of the field of art marketing and reflects upon the tendencies of academic research and literature. The second part deals with a case study, which describes and evaluates communication activities of Prague City Gallery in the years of 2016 and 2017. The specific environment, in which the gallery operates, is defined and the subject is described as a cultural institution and cultural product situated within it, enriched by its new visual style and identity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Dusilová 3.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Dusilová 719 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Dusilová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Dusilová 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Ježková 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB