velikost textu

Greenwashing jako trend fast fashion řetězců na českém trhu se zaměřením na H&M a Mango

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Greenwashing jako trend fast fashion řetězců na českém trhu se zaměřením na H&M a Mango
Název v angličtině:
Greenwashing as a trend of fast fashion industry in the Czech market with a focus on H&M and Mango
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Baráthová
Vedoucí:
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Id práce:
204375
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Greenwashing, zelený marketing, CSR, fast fashion, konzumerismus, udržitelnost, hloubkové rozhovory.
Klíčová slova v angličtině:
Greenwashing, green marketing, CSR, fast fashion, consumerism, sustainability, in-depth interviews.
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce představuje teorii a fungování zeleného marketingu a s ním spojený greenwashing, jenž je v posledních letech oblíbeným marketingovým nástrojem. Základní principy greenwashingu aplikuje autorka v oblasti textilního průmyslu a módních značek, přičemž naráží na téma udržitelnosti a dopadu módního tempa na životní prostředí. Výše popsaná problematika je zkoumána pomocí hloubkových rozhovorů s fashion blogerkami a stylistkami, představiteli českých módních značek a s dalšími respondenty, kteří se v oblasti udržitelného oblékání aktivně angažují. Daná problematika je v úvodu představena skrze definici a charakteristiku pojmu CSR neboli společenské odpovědnosti firem, ze které zelený marketing a jeho nekalá forma greenwashing vychází. Následně je blíže objasněn pojem fast fashion, jeho vznik, principy fungování a jeho velký dopad nejen na životní prostředí, ale i na nákupní chování spotřebitelů. Na takzvanou rychlou módu navazuje téma udržitelnosti v textilním průmyslu a představení opačného modelu slow fashion. Teoretická část slouží jako základ pro část praktickou, jenž je rozdělena do dvou částí – deskriptivní a výzkumnou. V deskriptivní části autorka představuje dvě vybrané módní značky (H&M a MANGO) a analyzuje jejich marketingové aktivity spojené s udržitelným rozvojem. Výzkumná část probíhá kvalitativní metodou ve formě dotazování pomocí hloubkových rozhovorů. Hlavním cílem bakalářské práce je blíže představit téma rychlé módy a umožnit čtenářům zamyslet se nad používáním greenwashingu globálními módními značkami, upozornit na jeho zneužívání a více proniknout do oblasti udržitelné módy.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis explains the theory and principles of functions of green marketing and greenwashing. Both of these marketing tactics are currently popular trends. The author has introduced and applied the fundamentals of greenwashing into textile industry and fashion brands. When defining these terms, another topic of sustainability and environmental impact of fashion industry has been researched. The analysis of the issues mentioned above is based on interviews with fashion and lifestyle bloggers, stylists, designers and other respondents, who actively engage with the topic of fashion industry or sustainable fashion. The beginning of the theoretical part contains definition and characteristics of the term Corporate social responsibility (CSR), on which green marketing and eventually its unfair form called greenwashing are based. The greenwashing principles are followed by an explanation of the term fast fashion, it’s impact on environment and consumer’s buying behaviour. The term of fast fashion is lately expanded by the topic of sustainability in fashion industry and its opposite model referred to a slow fashion. The theoretical chapter has been used as a starting point for the following practical research. The practical part is divided into two sections – descriptive part and research. In the descriptive one, the author introduces two fashion brands, H&M and MANGO, and analyses their marketing strategies connected to sustainable development. The following research is done through the qualitative form of questioning using in-depth interviews with the representatives of Czech fashion brands, models, fashion bloggers or influencers. The aim of the thesis is to introduce the issue of fast fashion to the public readers and allow them to understand the usage of greenwashing by global fashion brands.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Baráthová 1.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Baráthová 409 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Baráthová 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Baráthová 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petra Koudelková, Ph.D. 238 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB