velikost textu

Polsko ve zpravodajství ČTK a ČT na příkladu vládních reforem v letech 2015-2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Polsko ve zpravodajství ČTK a ČT na příkladu vládních reforem v letech 2015-2018
Název v angličtině:
Poland in the news of the Czech News Agency and the Czech Television with the focus on governmental reforms in 2015 - 2018
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Šedová
Vedoucí:
PhDr. Ludmila Trunečková
Oponent:
Phdr. Martin Lokšík
Id práce:
204353
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Polsko, Česká tisková kancelář, Česká televize, zahraniční zpravodajství, zahraniční zpravodaj, vládní reformy, potraty, média, soudy
Klíčová slova v angličtině:
Poland, Czech News Agency, Czech Television, Foreign News Service, Foreign Correspondent, Governmental Reforms, Abortions, Media, Courts
Abstrakt:
České tiskové kanceláře a Událostí České veřejné služby letech 2015 až 2018. Teoretická část je zaměřena na srovnávaných subjektů a zejména pak jejich zahraniční věnována i jednotlivým typům agenturních a televizních zpráv Českou tiskovou kanceláří a Českou televizí – a historickými souvislostmi a dále nastiňuje situaci přibližuje – výsledky voleb, současnou podobu vlády a jí provedené reformy a plánované změny odrobněji téměř úpotratů, které jsou zároveň předmětem praktické části práce využ se obě redakce polským reformám jaké míře věnovaly, jakou důležitost informování o reformách přikládaly,o čem a z jakých zdrojů obě a zda se lišil jejich obsah důsledku přítomnosti stálého zpravodaje Čes Polsku, kterého agentura na místě nemá.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis analyses news coverage of some of the most important reforms conducted by the Polish conservative government. It focuses on public media services: Czech News Agency and the main news, Události, of the Czech Television, and the time period of years 2015 – 2018. The work consists of two parts. Theoretical part zeroes in on the description of theoretical concepts, general description of mentioned public media services and their foreign news coverage, particular types of agency and TV news. Separate chapter summarizes the differences between the Czech News Agency and the Czech Television, their purpose and news production itself. Another chapter concentrates on Poland – its political system and historical background of the last decades. The current situation in the country since 2015 is also outlined – the results of the last elections, current government and its reforms and intended changes. The reform of justice, reform of media and a plan to almost ban the abortions are described in details. These three reforms are the bases of Author’s analysis. The practical part describes in detail results of both quantitative and qualitative methods chosen for this work. It is researched how often the chosen newsrooms were informing about the above mentioned reforms, what priority did they give them, about what and from which sources they took the information and if the content of their news coverage differed from one another because of the presence of a foreign correspondent of the Czech Television in Poland (Czech News Agency doesn´t have any on the spot).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Šedová 1.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Šedová 184 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Šedová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Šedová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ludmila Trunečková 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta Phdr. Martin Lokšík 240 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB