velikost textu

Specifika práce rozhlasového sportovního reportéra: vývoj profese od 60. let do konce 90. let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika práce rozhlasového sportovního reportéra: vývoj profese od 60. let do konce 90. let
Název v angličtině:
The Work Specifications of a Radio Sports Reporter: Development of the Profession from the 60s until the end of the 90s
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Simona Schröderová
Vedoucí:
PhDr. Josef Maršík, CSc.
Oponent:
Karol Lovaš
Id práce:
204349
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sport, rozhlas, reportér, Stanislav Sigmund, Karel Malina, historický vývoj
Klíčová slova v angličtině:
Sports, radio, reporter, Stanislav Sigmund, Karel Malina, historical development
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je vysledovat změny, kterými prošla práce sportovního reportéra v rozhlase v období od začátku šedesátých let až po konec let devadesátých. V teoretické části práce budou zkoumány vlivy historických událostí na vývoj profese i dopady technologických inovací. Nové technologie ovlivňovaly práci rozhlasových reportérů a zároveň umožnily vznik konkurence v podobě televize, proto se práce zabývá i vztahem mezi rozhlasem a televizí. Společně se specifiky profese zkoumá práce ve výzkumné části také proměny sportovních rozhlasových žánrů a nabízí jejich definice doplněné o analýzu konkrétních příspěvků z archivu produkce sportovní redakce Československého a později Českého rozhlasu. Při zkoumání příspěvků je důraz kladen na analýzu žánrů a používané lexikální prostředky. Diplomová práce představuje největší osobnosti sportovního rozhlasu, jakými byli například Stanislav Sigmund či Karel Malina. Součástí práce jsou i rozhovory s dalšími významnými sportovními reportéry: Miroslavem Burešem a Alešem Procházkou.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to map the changes to the profession of a radio sports reporter during the sixties and throughout the nineties. The theoretical part focuses on the influence historical events and technological innovations in the period had on the development of the profession. New technology affected the work routines of reporters but also enabled new competition to be created, specifically television, therefore this thesis also focuses on the relationship between the two media. Together with the specifications of the sports reporter profession, this thesis in its research part, also focuses on the development of radio sports genres. The thesis offers definitions of these genres along with analysis of certain sports broadcast from the archive of the radio sports department from Czechoslovak and later Czech Radio. The focus is on the analysis of the specific genres and the used lexical variations. The thesis introduces the most famous names of sports broadcasting such as Stanislav Sigmund and Karel Malina. Interviews with Miroslav Bureš and Aleš Procházka – also well-known sports broadcasters - are a part of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Schröderová 2.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Simona Schröderová 167 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Schröderová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Schröderová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Maršík, CSc. 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta Karol Lovaš 324 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB