velikost textu

Zdroje informací o politice používané vysokoškolskými studenty v kontextu studovaných oborů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdroje informací o politice používané vysokoškolskými studenty v kontextu studovaných oborů
Název v angličtině:
News Sources about Polities Used by University Students in the Context of Subjects of Their Study
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adéla Sílešová
Vedoucí:
PhDr. Jan Jirků
Oponent:
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Id práce:
204348
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Média, mladí lidé, politika, vysokoškolští studenti, zdroje informací
Klíčová slova v angličtině:
Media, young people, politics, university students, news sources
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá přístupem českých vysokoškolských studentů k informacím o politice a uvádí téma do širšího kontextu. Cílem práce je zjistit, jaké zdroje čeští vysokoškoláci používají v souvislosti se získáváním informací o politice, jak o politice jako takové přemýšlejí a zjistit, zda se jejich přístup liší na základě oborů, které studují. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části je představena česká mediální krajina a zákonitosti, které ji charakterizují. Dále je popsáno a do zahraničního kontextu uvedeno téma českých vysokoškolských studentů. Závěr teorie shrnuje dosavadní literaturu týkající se popisované problematiky. Praktická část práce je stěžejní. Charakterizuje uskutečněný výzkum, popisuje jeho průběhu a přináší analýzy a vyhodnocení.
Abstract v angličtině:
Annotation The diploma thesis examines the attitudes of Czech university students towards information about politics. The subject of interest also lays in news sources which students use to get information from and in focus on the differences in students’ attitudes related to their fields of study. The thesis is divided into two parts. The theoretical one introduces Czech media landscape and its characteristics, describes Czech university students and shows some international comparison. Related literature review follows. The base of this thesis is its practical part. It introduces the conducted research into detail. It describes its goals, methods and analysis used and, in the end, it shows the findings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Sílešová 2.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Sílešová 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Sílešová 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Jirků 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Barbora Osvaldová 239 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB