velikost textu

Komentář za minutu pohledem komentátorů Hospodářských novin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentář za minutu pohledem komentátorů Hospodářských novin
Název v angličtině:
Komentář za minutu by publicists of Hospodářské noviny
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Rizikyová
Vedoucí:
Phdr. Martin Lokšík
Oponent:
Mgr. František Géla
Id práce:
204344
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Economia, Hospodářské noviny, video, videoobsah, videožurnalistika, komentář, videokomentář, konvergence
Klíčová slova v angličtině:
Economia, Hospodářské noviny, video, video content, videojournalism, commentary, video commentary, convergence
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce si klade za cíl představit formát Komentáře za minutu, který byl publikován na zpravodajském webu Hospodářských novin od listopadu 2014 do ledna 2017. Teoretická část práce se věnuje vydavatelství Economia v souvislosti s korporátní konvergencí, žánrovým specifikám komentáře a glosy, videu na internetu a dále stručně představí hlavní audiovizuální prostředky. Praktická část kvalitativně analyzuje data získaná metodou polostrukturovaných rozhovorů s novináři, kteří v Komentáři za minutu vystupovali coby komentátoři Hospodářských novin. Součástí diplomové práce jsou kompletní přepisy všech rozhovorů.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis aims to examine the ´Komentář za minutu´ format, published by the online offshoot of ´Hospodářské noviny´ daily from November 2014 to January 2017. The theoretical part brings forward the Economia publishing house in context of corporate convergence, as well as attributes of comment genres, online videos, and particularities of audio-visual instruments. The practical part qualitatively analyses data acquired by interviews with journalists of ´Hospodářské noviny´ daily who featured in Komentář za minutu. All interviews are included.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Rizikyová 4.97 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Rizikyová 2.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Rizikyová 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Rizikyová 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Phdr. Martin Lokšík 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. František Géla 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB