velikost textu

Hokejové zpravodajství a publicistika očima žen a mužů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hokejové zpravodajství a publicistika očima žen a mužů
Název v angličtině:
Reporting Ice-Hockey: Women's and Men's Perspective
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Hrbáčková
Vedoucí:
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Robert Záruba
Id práce:
204322
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Analýza, Branky, body, vteřiny, genderové stereotypy, Hokej den poté, iDNES.cz, MF Dnes, reportáž, sportovní žurnalistika.
Klíčová slova v angličtině:
Analysis, Branky, body, vteřiny, gender stereotypes, Hokej den poté, iDNES.cz, MF Dnes, report, sports journalism.
Abstrakt:
Abstrakt Předložená diplomová práce Hokejové zpravodajství a publicistika očima žen a mužů se zabývá možným rozdílem v tvorbě sportovních novinářek a novinářů. V teoretické části je pomocí odborné literatury představena problematika genderu ve sportovní žurnalistice, základní stereotypy spojené s prací sportovních novinářek a charakteristika ženského stylu psaní. V analytické části jsou následně rozebrány hokejové zpravodajské a publicistické příspěvky konkrétních českých novinářek a novinářů. Analýza zahrnuje audiovizuální reportáže z pořadů Branky, body, vteřiny; Hokej den poté a psané reportáže z Mladé fronty Dnes a její internetové mutace iDNES.cz. Důraz je kladen zejména na četnost statistických dat, popis atmosféry a emocí, originalitu výrazů či užívání sportovních publicismů a klišé. Cílem kvalitativní obsahové analýzy je prokázat, zda a jakým způsobem se od sebe příspěvky vybraných sportovních novinářek a novinářů liší.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis called Reporting Ice-hockey: Women’s and Men‘s Perspective focuses on possible differences in works of female and male sports journalists. In the theoretical part, the issue of gender in sports journalism, basic stereotypes associated with the work of female sports journalists and the characteristics of the female writing style are introduced. In the practical part, reports of specific Czech journalists about ice-hockey are analysed. The analysis includes audio-visual reports from Branky, body, vteřiny; Hokej den poté, and written reports from Mladá fronta Dnes and online news server iDNES.cz. The emphasis is put on, for example, the frequency of statistical data, the description of the atmosphere and emotions, the originality of expressions or the use of sports journalism jargon and clichés. The aim of the qualitative content analysis is to prove whether and how the reports of selected female and male sports journalists differ.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Hrbáčková 849 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Hrbáčková 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Hrbáčková 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Robert Záruba 322 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB