velikost textu

Mediální obraz vytvářený tradičními a novými médii: Komparativní analýza mediální reprezentace na příkladu prezidentských voleb 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz vytvářený tradičními a novými médii: Komparativní analýza mediální reprezentace na příkladu prezidentských voleb 2018
Název v angličtině:
Media image constucted by traditional and new media: Comparative analysis of the media representation on the example of the 2018 presidential elections
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Houdková
Vedoucí:
PhDr. Jan Jirků
Oponent:
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Id práce:
204321
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nová média, sociální sítě, konvergence, sociální konstrukce reality, agenda-setting, prezidentské volby
Klíčová slova v angličtině:
New Media, Social Network, Convergence, Social Construction of Reality, Agenda-setting, Presidential Elections
Abstrakt:
Abstrakt S příchodem internetu došlo ke změně mediálního prostředí a také mnoha teorií, které byly do té doby vztahovány pouze k tradičním médiím. Základy předkládané práce jsou postaveny na otázce, zda tradiční média a média nová vytváří odlišné mediální obrazy. Tato otázka je dále rozvíjena kapitolami na téma konstrukce reality, mediální konvergence, teorie agenda-setting nebo sociálních sítí a dále zkoumána na příkladu voleb prezidenta České republiky. O post hlavy státu se v roce 2018 ucházelo dohromady devět kandidátů a takový počet s sebou přinesl mnoho výzev pro média tradičního typu. Právě televize, tisku a rozhlasu se totiž týká omezení v podobě maximálního počtu znaků či stopáže, a proto musí docházet k vynechávání a zjednodušování některých informací. Sociální sítě podobnými problémy netrpí, naopak se s jejich příchodem uživatelé setkávají s novými charakteristikami. Na základě dat sebraných ze vstupů veřejnoprávní České televize a příspěvků uveřejněných na facebookových stránkách konkrétních kandidátů došlo ke komparaci a stanovení, jak se liší mediální obraz podávaný odlišnými typy médií.
Abstract v angličtině:
Abstract With the beginning of the Internet era a lot of the traditional media characteristics along with the classic media theories changed. The foundations of this diploma thesis are built on the question whether the traditional media and the new media are constructing different media images. The topic is further analyzed in the chapters about the construction of reality, media convergence, agenda-setting theory or social network. The analytical parts studied the main sources – television and social network – on the example of the Czech presidential election in 2018. After the data were gathered there were stated thirteen topic clusters and each unit of the collected data was categorized into those. There was also categorization on sources and the amount of representation of every candidate. After analyzing these data a comparison was made and after that a conclusion whether there are any differences between traditional and new media.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Houdková 2.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eliška Houdková 2.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Houdková 321 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Houdková 318 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Jirků 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Barbora Osvaldová 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB