velikost textu

Postavení zpravodajského webového portálu Seznam Zprávy v české mediální krajině po prvním roce fungování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení zpravodajského webového portálu Seznam Zprávy v české mediální krajině po prvním roce fungování
Název v angličtině:
The status of Seznam Zprávy news server on Czech media market after one year of its existence
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kamila Bejlková
Vedoucí:
PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Id práce:
204308
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Seznam Zprávy, Televize Seznam, Seznam.cz, on-line deníky, on-line žurnalistika, zpravodajské servery, video na vyžádání
Klíčová slova v angličtině:
Seznam Zpravy, Seznam TV, Seznam.cz, on-line daily, on-line journalism, news servers, video on demand
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na zpravodajský on-line deník Seznam Zprávy a jeho fungovaní v období prvních dvou let od vzniku v říjnu 2016. Cílem práce je popsat specifika on-line médií a internetu, který spojuje technologie, jako jsou počítač či mobilní zařízení, s chytrými televizemi ve formě HbbTV. Cílem analytické části je pak zjistit, jak se tento deník etabloval v rámci české mediální krajiny především s ohledem na zájem publika a četnost citací deníku v dalších českých médiích. Seznam Zprávy jsou v této práci porovnávány s dalšími, aktuálně nejčtenějšími, českými zpravodajskými online deníky: iDNES, Novinky, Deník, Aktuálně, Lidovky a iRozhlas. Prostřednictvím dat o návštěvnosti a počtech reálných uživatelů dostupných ze služby NetMonitor.cz jsou v této práci vytvořeny přehledné statistiky těchto hodnot. Na jejich základě je pak určeno, jaký úspěch server Seznam Zprávy za první dva roky u publika zaznamenal. Dalšími ukazateli je počet citací v dalších médiích, jejichž přehled poskytl on-line mediální archiv Newton Media. Posledním ukazatelem je zájem o profily deníku na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis focuses on the news server Seznam Zprávy. Its goal is to find out, how the server established in the period of the first two years since its creation in October 2016. The goal of the work is to describe the specifics of online media and the Internet, which users are able to access not only from technologies such as computer or mobile devices, but also within smart TVs in the form of HbbTV. The main aim of the analytical part is to find out how this news server established itself within the Czech media landscape. The main factor the interest of the audience and the frequency of citations of the diary in other Czech media. News server Seznam Zprávy is compared with other, currently most popular, Czech news online journals: iDNES, Novinky, Denik, Aktualne, Lidovky and iRozhlas. This thesis offers statistics of data about traffic and the numbers of real users available from the NetMonitor.cz. Based on them, it is determined what success the server Seznam Zprávy for the first two years of the audience recorded. In the role of other indicators are the number of citations in other media. Overview of this data has been provided by the online media archive of Newton Media. The last indicator is the interest in social profiles of the medium on Facebook, Instagram and Twitter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kamila Bejlková 6.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kamila Bejlková 127 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kamila Bejlková 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kamila Bejlková 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Moravec, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Barbora Osvaldová 239 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB