velikost textu

Proměny fotografie pod tíhou digitální doby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny fotografie pod tíhou digitální doby
Název v angličtině:
Changes in photography under the pressure of digital era
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Šedivý
Vedoucí:
Doc. Filip Láb, PhD.
Oponent:
Mgr. František Géla
Id práce:
204293
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fotografie, fotožurnalismus, digitální, analogový, nová média, sociální sítě, youtube
Klíčová slova v angličtině:
photography, photojournalism, digital, analog, new media, social networks, youtube
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí – z praktické a teoretické. Praktická část je audiovizuálním dokumentem sestaveným převážně z rozhovorů s pěti osobnostmi umě- lecké, novinářské i amatérské fotografie. Odhaluje nejen jejich pohled na fotografické médium, ale i vlastní kreativní činnost s ním spojenou. Teoretická část navazuje na prak- tickou práci a dále rozvádí téma proměn fotografie, zejména fotožurnalistické praxe, a jejího vnímání společností. Naznačuje krátkou historii fotografie a internetového pro- středí, zaměřuje se však především na přechod z analogového věku k digitálním techno- logiím na přelomu tisíciletí. Popisuje trend sociálních sítí, digitálních filtrů a influencerů, skrze které v posledních letech dochází k návratu analogové fotografie do mainstreamu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis consists of two parts - practical and theoretical. The practical part is an audiovisual documentary based around five interviews with five personas of artistic and journalistic as well as amateur photography. It sheds light not only on their views on the photography medium but also on their own creative process related to it. The theore- tical part follows up the interviews and further develops the subject of changes in photo- graphy, notably the means of photojournalistic work and its perception in society. It sket- ches a brief history of photography and internet environment but its main focus lies in the transition from the analog era to digital technologies at the turn of millennium. It describes the trend of social networks, digital filters and influencers through which a return of the analog photography can be witnessed in the recent years.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Šedivý 2.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tomáš Šedivý 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Šedivý 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Šedivý 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Filip Láb, PhD. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. František Géla 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB