velikost textu

Plíživá kampaň: funkce Rudého práva před volbami 1946

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plíživá kampaň: funkce Rudého práva před volbami 1946
Název v angličtině:
Greeping Campaign: Function of the Red Law before the 1946 Election
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Liška
Vedoucí:
PhDr. Martin Groman
Oponent:
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Id práce:
204278
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Československu v roce 1946 byly prvními svobodnými volbami po válce i posledními před nástupem komunistické diktatury. Právě tyto volby přiřkly KSČ nejsilnější pozici, které později využila v roce 1948. Má práce se věnuje stranického média KSČ Rudého práva na rozhodování obyvatel. Nabízí krátký vhled do tehdejší politické a společenské situace, ale práce se převážně zabývá analýzou dobových článků Rudého práva z předvolebního období. Cílem práce je ukázat, jakou mediální kampaň vedla KSČ na stránkách Rudého práva.
Abstract v angličtině:
Abstract The elections in Czechoslovakia in 1946 were the first free elections after World War II and also the last before the onset of the communist dictatorship. And these elections granted the strongest position to the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ), which soonly exploited this advantage in the year of 1948. My thesis will concentrate on the influence of the party newspaper of KSČ Rudé právo on the decision making of the citizens. I will present short insight into the then political and social situation, but my thesis will exclusively deal with the analysis of that times articles from the pre-election period. The aim of the thesis is to show what kind of a media campaign was conducted by KSČ on the pages of Rudé právo.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Liška 834 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Liška 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Liška 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Groman 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB