velikost textu

Stolní tenis: unikátní, ale v Česku nedoceněný sport

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stolní tenis: unikátní, ale v Česku nedoceněný sport
Název v angličtině:
Table tennis: an unique sport but underrated in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Stanislav Kučera
Vedoucí:
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Macková
Id práce:
204277
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stolní tenis, mediální obraz, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
table tennis, media image, Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Stolní tenis: unikátní, ale v Česku nedoceněný sport se zabývá situací a mediálním obrazem stolního tenisu, nejrozšířenějšího sportu na světě, v České republice. V teoretické části nabízí úvod do problematiky, stručný přehled nejvýznamnějších českých a československých stolnětenisových úspěchů a případovou studii, ve které pomocí kvalitativní obsahové analýzy mediálního pokrytí mistrovství České republiky a mezinárodního turnaje Czech Open nastiňuje současnou pozici stolního tenisu v českých médiích. V praktické části pak přináší čtyři psané reportáže, které se věnují významným tématům českého stolního tenisu. Přibližují snahu klubů přilákat pohybově nadané děti, fungování pražského Reprezentačního centra mládeže, úspěšné účinkování čtyřicátníků v české extralize a činnost mediálního pracovníka České asociace stolního tenisu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis Table tennis: unique sport, but underrated in the Czech Republic deals with situation and media image of table tennis, the most widespread sport in the world, in the Czech Republic. The first part consists of an introduction to the topic, a summary of the most important Czech and Czechoslovakian results in table tennis and a qualitative content analysis which examines current position of table tennis in Czech media. Through four written reports in the practical part the thesis introduces crucial topics of current Czech table tennis. The reports show how table tennis clubs seek for talented children, how Center of young representatives in Prague works, why there are many successful players over forty years old in the Czech Extraleague and what it means to work as a media deputy of the Czech Table Tennis Association.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Stanislav Kučera 1.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Stanislav Kučera 187 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Stanislav Kučera 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Stanislav Kučera 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Macková 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB