velikost textu

Literární reportáž, teoretické vymezení a vlastní text

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Literární reportáž, teoretické vymezení a vlastní text
Název v angličtině:
Original literary reportage and its theoretical definition
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Kubelka
Vedoucí:
PhDr.,PhD. Jana Čeňková
Oponent:
PhDr. Vratislav Maňák
Id práce:
204276
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Literatura, žurnalistika, literární reportáž, polská škola reportáže, historie reportáže, fikce, fikční vyprávění, faktuální vyprávění, vlk, příroda
Klíčová slova v angličtině:
Literature, journalism, literary reportage, Polish School of Reportage, history of reportage, fiction, fictional narrative, factual narrative, wolf, nature
Abstrakt:
Anotace Práce se v teoretické i praktické rovině věnuje fenoménu literární reportáže, známému také pod pojmem polská škola reportáže. Teoretická část porovnává literární reportáž s její tradiční formou a definuje ji na základě rozlišujících a charakteristických rysů. Dále sleduje historický vývoj reportáže, zasazuje jej do kontextu literární i žurnalistické tradice, blíže pak mapuje specifický vývoj a konstituci žánru v Polsku. Neopomíjí ani současnou polskou literární reportáž, její pronikání do Česka a také zmiňuje příklady původní tuzemské tvorby. Práce poté podrobněji rozpracovává problematiku fikce a fikčního vyprávění, aplikuje na ní literárněvědné poznatky a zkoumá, jaký má tento rys pro literární reportáž význam. Druhou stěžejní částí práce, v níž jsou zužitkovány poznatky získané teoretickým rozborem žánru i jeho četbou, je původní reportáž představující téma návratu vlků do české přírody z různých úhlů pohledů.
Abstract v angličtině:
Annotation This thesis compiles the phenomenon of literary reportage, also known as the Polish School of Reportage. In theoretical level, it compares literary reportage with conventional reportage and including this key differences defines the genre. It also follows history of reportage by connecting it with literary and journalistic tradition, while focusing on specific development in Poland. Examples of contemporary literary reportage in Poland and in the Czech Republic are included as well. Furthermore, the thesis covers the question of fiction and fictional narrative in the genre, it applies theoretical knowledge of narratology and considers the significance of fiction in literary reportage. The second part of the thesis is original reportage picturing the return of wolves into Czech nature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Kubelka 2.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Kubelka 243 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Kubelka 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr.,PhD. Jana Čeňková 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vratislav Maňák 239 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB