velikost textu

Proměna tradiční dokumentární fotografie v současné digitální éře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměna tradiční dokumentární fotografie v současné digitální éře
Název v angličtině:
The transformation of traditional documentary photography in contemporary digital era
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Jírová
Vedoucí:
Doc. Filip Láb, PhD.
Oponent:
Pavel Turek, Phd.
Id práce:
204269
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Drag Queens, cross-dressing, dokumentární fotografie, digitální éra, digitální technologie, proměna fotografie, vývoj fotografie, fotožurnalistika, novinářská fotografie, sociální sítě
Klíčová slova v angličtině:
Drag Queens, cross-dressing, documentary photography, digital era, digital technology, transformation of photography, photography development, photojournalism, journalistic photography, social networks
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Jírová 2.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Jírová 25.99 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Filip Láb, PhD. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Pavel Turek, Phd. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB