velikost textu

Mediální ohlas románů Miloše Urbana – Sedmikostelí a Hastrman

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální ohlas románů Miloše Urbana – Sedmikostelí a Hastrman
Název v angličtině:
Media perception of Miloš Urban´s novels Sedmikostelí a Hastrman
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Grim
Vedoucí:
PhDr.,PhD. Jana Čeňková
Oponent:
Doc. Radek Malý, Ph.D.
Id práce:
204265
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Miloš Urban, Sedmikostelí, Hastrman, postmodernismus, literární kritika, recenze
Klíčová slova v angličtině:
Milos Urban, Sedmikosteli, Hastrman, postmodernism, literary criticism, review
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje dvěma románům spisovatele Miloše Urbana – Sedmikostelí a Hastrman, které pochází z jeho rané tvorby na přelomu tisíciletí. Součástí práce je jejich interpretace, žánrové zařazení, filmové adaptace, zahraniční překlady či návaznost na Urbanovu další tvorbu. Teoretická část obsahuje i kapitolu o literární kritice. Druhá část práce se věnuje mediální reflexi a kritickému přijetí obou románů v českých médiích. Vybrané recenze a kritiky jsou z denního tisku, zpravodajských serverů, společenských časopisů i specializovaných kulturních periodik. Při analýze mediální reflexe je kladen důraz na části románů, které jsou recenzenty vyzdvihovány či zatracovány. Součástí příloh je i rozhovor s Milošem Urbanem. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is about two novels by writer Milos Urban – Sedmikostelí and Hastrman, which are from his early work on the turn of the millennium. The thesis also contains an interpretation of these novels, their discrepant genre classification, films, foreign translations or the correlation with the rest of Urban‘s work. The theoretical part of the thesis also contains a chapter about literary criticism. The second part of the thesis is mainly about media reception of both novels. Selected reviews are from daily newspapers, magazines or special cultural periodicals. During the analysis of reception, there was a focus on parts of the novels which were highlighted or criticized by reviewers. At the end of the thesis, there is also an interview with Milos Urban. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Grim 1.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Grim 402 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Grim 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Grim 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr.,PhD. Jana Čeňková 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Radek Malý, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB