velikost textu

Jaromír Jágr ve zpravodajství ČTK

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jaromír Jágr ve zpravodajství ČTK
Název v angličtině:
Jaromír Jágr in ČTK Reports
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Ardon
Vedoucí:
PhDr. Ludmila Trunečková
Oponent:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Id práce:
204257
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ČTK, agentura, zpravodajství, sport, lední hokej, Jágr
Klíčová slova v angličtině:
Czech News Agency, news agency, news, sport, ice hockey, Jágr
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce „Jaromír Jágr ve zpravodajství ČTK“ se zabývá vývojem sportovního zpravodajství Československé a později České tiskové kanceláře na příkladu zpravodajství o jedné významné sportovní osobnosti. Práce se skládá ze stručného životopisu Jaromíra Jágra, který přibližuje danou osobnost a vysvětluje její zvolení pro tuto práci, a dále ze dvou hlavních částí. V první je popsána úloha a role České tiskové kanceláře a speciální důraz je kladen na její sportovní zpravodajství. Uvedena jsou také metadata, která agentura používá ve své produkci a která jsou důležitá pro druhou část. Ta představuje dominantní část. Zaměřuje se na zprávy z Infobanky ČTK, které se vztahují k Jaromíru Jágrovi a zachycují vývoj sportovního agenturního zpravodajství v období posledních třiceti let (1988-2018). Díky bohatosti Jágrovy kariéry v sobě práce pojímá sportovní zpravodajství ze soutěží domácích, zahraničních i mezinárodních. Převážná pozornost je věnována agenturnímu textovému zpravodajství, zmíněny jsou ve stručnosti ale i další formáty jako fotografie, infografiky, audionahrávky a videonahrávky. Na základě práce s výročními zprávami agentury jsou zmíněné proměny zpravodajství vysvětleny a odůvodněny z pohledu samotné ČTK.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor thesis “Jaromír Jágr in ČTK Reports” deals with describing the development of sports news coverage by the Czechoslovak/Czech News Agency using the example of a specific significant sports celebrity. The thesis consists of a brief biography of Jaromír Jágr which describes the celebrity and explains why he has been chosen, followed by two main segments. The first segment describes the role of the Czech News Agency with special emphasis on its coverage of sports news. Also included are metadata important for the second segment, which the agency uses in the Czech News Agency‘s Infobank. The second segment analyzes news from the Czech News Agency’s Infobank related to Jaromír Jágr. Based on these news the thesis describes the development of agency sports reporting from home, foreign and international contests. It pays increased attention to textual news reporting of the Czech News Agency, but also mentions other formats such as photographs, infographics, audio recordings and video recordings. The mentioned changes in news reporting are explained on the basis of the agency’s annual reports from the point of view of the Czech News Agency itself.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Ardon 2.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Filip Ardon 217 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Ardon 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Ardon 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ludmila Trunečková 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB