velikost textu

Dopady fitness režimu a stravování na mladé dívky a ženy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopady fitness režimu a stravování na mladé dívky a ženy
Název v angličtině:
The effects of fitness and eating on young girls and women
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alžběta Jarchovská
Vedoucí:
Bc. Tamara Starnovská
Oponent:
PhDr. Natálie Cibulková
Id práce:
204246
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fitness, mladé dívky, psychická a fyzická kondice, cvičení, předzávodní dieta, fitness závody, bikini fitness
Klíčová slova v angličtině:
fitness, young girls, physical and mental condition, exercise, diet, fitness competition, bikini fitness
Abstrakt:
Abstrakt (Česky) Název práce: Dopady fitness režimu a stravování na mladé dívky a ženy Cíl práce: Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci důvodů, které vedou mladé dívky k nástupu do vyčerpávajícího předzávodního fitness režimu. Popíšeme a zdokumentujeme, jakým způsobem má takto nastavený fitness režim dopad kondici dívek. Metody: V teoretické části bakalářské práce jsou vysvětleny všechno oblasti přípravy na závody v kategorii bikini fitness. Rozebereme si, které typy diet jsou v režimu používány, jaké jsou fitness a výživové doplňky a jak vypadá předzávodní trénink. Praktická část je zpracována metodou výzkumného šetření. Předmětem výzkumného šetření je prožívání fyzických a psychických stavů zkoumaných dívek, v závislosti na cvičení a dietě. Design výzkumu je koncipován jako kvalitativní ve formě vícečetné případové studie. Hlavním výzkumným nástrojem je rozhovor. Klíčová slova: fitness, mladé dívky, psychická a fyzická kondice, cvičení, předzávodní dieta, fitness závody, bikini fitness
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) Title: The effects of fitness and eating on young girls and women Goal: This thesis focuses on identifiying the reasons, which drive young girls into exhausting diet fitness regime before a competition. The main goal is finding out, whether and in what way this fitness regime affects a physical condition of female participants. The thesis is divided into theoretical and practical section. Methods: In the theoretical section a brief history and evolution of fitness program is described. Pre-competition regime is described in its own chapter. Practical section uses dialogue as a means of inquiry among young girls, who are active in fitness programs. The evaluation of presented answers will be accopanied with nutrition analysis of the aquired information. Keywords: fitness, young girls, physical and mental condition, exercise, diet, fitness competition, bikini fitness
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Jarchovská 1.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alžběta Jarchovská 644 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžběta Jarchovská 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžběta Jarchovská 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Tamara Starnovská 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Natálie Cibulková 367 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 748 kB