velikost textu

Nutriční péče o pacienty s onemocněním TBC

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nutriční péče o pacienty s onemocněním TBC
Název v angličtině:
Nutricional care for patients with TBC
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lenka Vlášková, dipl. ing.
Vedoucí:
Ing. Hana Střítecká, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Josef Kaláb
Id práce:
204228
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tuberkulóza, nutriční péče, onemocnění, výživa, jídelníček
Klíčová slova v angličtině:
tuberculosis, nutritional care, disease, nutrition, diet
Abstrakt:
ABSTRAKT: Diplomová práce je zaměřena na nutriční péči o pacienty s onemocněním TBC. V teoretické části je popsána historie tohoto onemocnění, jeho definice, epidemiologie, klinický obraz, diagnostika a léčba. Dále systém dohledu nad tuberkulózou v České republice, výskyt tuberkulózy u nás a ve světě a specifika nutriční péče o pacienty s tuberkulózou. V praktické části je v pěti kazuistikách uvedena konkrétní nutriční péče a interpretace záznamů ze zdravotní dokumentace pacientů. Každému pacientovi byl navržen ukázkový optimální jídelníček podle vypočítané nutriční potřeby. Klíčová slova: tuberkulóza, nutriční péče, onemocnění, výživa, jídelníček
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The thesis deals with the nutritional care for patients with TBC. The theoretical part describes the history of the disease, its definition, epidemiology, clinical presentation, diagnosis, and treatment. The tuberculosis surveillance system in the Czech Republic, the incidence of tuberculosis in our country and in the world and the specifics of nutricional care for patients with tuberculosis. In the practical part i deal with nutritional care in five case reports and interpret the records from the patient's medical records. I suggest to each patient an optimal diet based on the calculated nutritional need. Keywords: tuberculosis, nutritional care, disease, nutrition, diet
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Vlášková, dipl. ing. 2.77 MB
Stáhnout Příloha k práci Lenka Vlášková, dipl. ing. 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Vlášková, dipl. ing. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Vlášková, dipl. ing. 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Hana Střítecká, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Josef Kaláb 293 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 104 kB