velikost textu

The application of use-wear analysis on the Czech Upper Paleolithic chipped industry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The application of use-wear analysis on the Czech Upper Paleolithic chipped industry
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Mgr. Andrea Dušková, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Božena Škvařilová, CSc.
Oponenti:
prof. Jiří Svoboda, DrSc.
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Id práce:
204221
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Antropologie (P1512)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Mgr. Andrea Dušková, Ph.D. 24.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Mgr. Andrea Dušková, Ph.D. 368 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Mgr. Andrea Dušková, Ph.D. 372 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Božena Škvařilová, CSc. 451 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Jiří Svoboda, DrSc. 916 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 903 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 333 kB