velikost textu

Úloha leptinu, resistinu a ghrelinu v patofyziologii mentální anoerxie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha leptinu, resistinu a ghrelinu v patofyziologii mentální anoerxie
Název v angličtině:
The role of leptin, resistin and ghrelin in the pathophysiology of anorexia nervosa
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ivana Dostálová, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jara Nedvídková, CSc.
Oponenti:
MUDr. Jan Kopecký, DrSc.
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
Id práce:
204179
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Fyziologie živočichů (P1521)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Dostálová, Ph.D. 10.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Dostálová, Ph.D. 326 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Dostálová, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jara Nedvídková, CSc. 365 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jan Kopecký, DrSc. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 181 kB