velikost textu

Vznik, vývoj a současnost Rádia Junior

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik, vývoj a současnost Rádia Junior
Název v angličtině:
The beginning, transformation and the present of Radio Junior
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Sára Chvojková
Vedoucí:
Mgr. Radim Wolák
Oponent:
Mgr. Jana Magdoňová
Id práce:
204168
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
děti, média, rádio, vysílání, Český rozhlas, Rádio Junior, dětské pořady
Klíčová slova v angličtině:
Children, media, radio, broadcasting, Czech Radio, Radio Junior, children programmes
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce s názvem Vznik, vývoj a současnost Rádia Junior podrobně popisuje novou samostatnou stanici Českého rozhlasu pro děti, Rádio Junior. První kapitola práce se zaměřuje na historický a právní kontext vysílání pro děti. Druhá kapitola se zaměřuje na historické pozadí rozhlasového vysílání pro děti. Třetí kapitola mapuje vznik a vývoj Rádia Junior, včetně popisu vysílaných pořadů, aktivity a směřování stanice a na závěr charakterizuje vybrané pořady Rádia Junior.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis „The Beginning, Transformation and the Present of Radio Junior“ describes in detail new, independent radio station of the Czech Radion for children. First chapter is focused on the historical and legal background of broadcasting for children. Second chapter aims at the history of the radio broadcasting for children. Third chapter maps the start and evolution of Radio Junior, icluding the description of broadcasted programs, its activities and the further direction of evolution as well as characterises selected agendas.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sára Chvojková 1.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Sára Chvojková 164 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sára Chvojková 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sára Chvojková 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radim Wolák 308 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Magdoňová 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 152 kB