velikost textu

Výživové návyky u dětí základních škol druhého stupně.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výživové návyky u dětí základních škol druhého stupně.
Název v angličtině:
Nutritional habits of secondary school children while staying at school.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Náprstek
Vedoucí:
Mgr. Klára Coufalová
Oponent:
Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D.
Id práce:
204144
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výživové návyky, obezita u dětí, prevence, vyvážená strava
Klíčová slova v angličtině:
Nutritional habits, obesity in children, prevention, balanced diet
Abstrakt:
ABSTRAKT Problematika výživy u dětí v rámci školní docházky je stále aktuální a upoutává pozornost. Obezita u dětí se stále zvyšuje. Je mnoho publikací na problematiku obezity u dětí a s tím spojený vyšší počet úrazů a vyšší problematika pozornosti (ADHD, ADD a jiné poruchy). V České republice se stále více vyskytují děti s obezitou, nezdravým životním stylem, který doprovází i nedostatek pohybu. Tyto faktory vedou ke zhoršení fyziologických funkcí, zatěžování statického a pohybového aparátu člověka a v neposlední řadě ke špatnému psychickému stavu jedince. V diplomové práci se zaměřím na stravování při školní docházce a možné stravovací návyky, které mohou přispívat k dětské obezitě, častějším zdravotním problémům. Pomocí anketního šetření práce zjistím, jak se stravují žáci základních škol na Slánsku (Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618 a Základní škola Smečno, okres Kladno) při pobytu ve škole. Klíčová slova škola, snídaně, výživové návyky, obezita u dětí, prevence, vyvážená strava ABSTRACT The issue of children's nutrition in school attendance is still up to date and attracts attention. Children's obesity is increasing. There are many publications about children's obesity and associated with that higher number of accidents and higher attention issues (ADHD, ADD and other disorders). There are more and more children in the Czech Republic with obesity and unhealthy life style which is attended with less physical activity . These factors lead to worsening of physiological functions, static and motoric loading of human apparatus and, last but not least, the poor mental condition of man. In my diploma thesis I will focus on eating at school and possible eating habits which could help for children's obesity and often health problems. Using the survey of work I will find out how primary school students in the area of Slaný eat while they are at school (Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618 and Základní škola Smečno, Kladno area). Keywords: School, breackfast, eating habits, children's obesity, prevention, balanced diet.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT Problematika výživy u dětí v rámci školní docházky je stále aktuální a upoutává pozornost. Obezita u dětí se stále zvyšuje. Je mnoho publikací na problematiku obezity u dětí a s tím spojený vyšší počet úrazů a vyšší problematika pozornosti (ADHD, ADD a jiné poruchy). V České republice se stále více vyskytují děti s obezitou, nezdravým životním stylem, který doprovází i nedostatek pohybu. Tyto faktory vedou ke zhoršení fyziologických funkcí, zatěžování statického a pohybového aparátu člověka a v neposlední řadě ke špatnému psychickému stavu jedince. V diplomové práci se zaměřím na stravování při školní docházce a možné stravovací návyky, které mohou přispívat k dětské obezitě, častějším zdravotním problémům. Pomocí anketního šetření práce zjistím, jak se stravují žáci základních škol na Slánsku (Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618 a Základní škola Smečno, okres Kladno) při pobytu ve škole. Klíčová slova škola, snídaně, výživové návyky, obezita u dětí, prevence, vyvážená strava ABSTRACT The issue of children's nutrition in school attendance is still up to date and attracts attention. Children's obesity is increasing. There are many publications about children's obesity and associated with that higher number of accidents and higher attention issues (ADHD, ADD and other disorders). There are more and more children in the Czech Republic with obesity and unhealthy life style which is attended with less physical activity . These factors lead to worsening of physiological functions, static and motoric loading of human apparatus and, last but not least, the poor mental condition of man. In my diploma thesis I will focus on eating at school and possible eating habits which could help for children's obesity and often health problems. Using the survey of work I will find out how primary school students in the area of Slaný eat while they are at school (Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618 and Základní škola Smečno, Kladno area). Keywords: School, breackfast, eating habits, children's obesity, prevention, balanced diet.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Náprstek 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Náprstek 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Náprstek 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Klára Coufalová 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Tomáš Náprstek 2.23 MB