velikost textu

Účinné intervence v rámci chatové krizové pomoci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účinné intervence v rámci chatové krizové pomoci
Název v angličtině:
Effective intervention in Chat counselling
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lada Švadlenková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Gabriela Šivicová
Konzultant:
Mgr. Petr Porubský
Id práce:
204138
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chatová krizová intervence|chatové poradenství|děti|dospívající|mladí dospělí|účinnost|účinné postupy|Linka bezpečí / dětská linka důvěry
Klíčová slova v angličtině:
chat-based crisis intervention|chat counselling|children|adolescents|young adults|effectivity|effective approaches|Safety line / Child Helpline
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o tématu účinných intervencí v rámci chatové krizové pomoci v souvislosti se zvýšeným zájmem dětí, dospívajících a mladých dospělých o tyto služby v České republice. V teoretické části je shrnuto téma krizové pomoci a více rozpracována problematika krizové intervence. Jsou představeny vybrané modely, postupy a také metody a techniky krizové intervence. V souvislosti s krizovou intervencí se také práce věnuje popisu sociální opory, účinnosti a účinných intervencí. Nejvíce prostoru je vyhrazeno pro téma chatové krizové intervence a její specifika v souvislostech s dětmi a dospívajícími. Empirická část pojednává o smíšeném výzkumu, který proběhl v organizaci Linka bezpečí - krizové lince pro děti a mladé dospělé s celostátním rozsahem. Klienti a konzultanti hodnotili proběhlý chatový rozhovor pomocí dotazníku a následně byla provedena analýza záznamů chatových konverzací. Klíčová slova chatová krizová intervence, chatové poradenství, děti, dospívající, mladí dospělí, účinnost, účinné postupy, Linka bezpečí / dětská linka důvěry
Abstract v angličtině:
Abstract This master’s thesis studies effective intervention in chat-based crisis support. This topic is especially relevant, as children, adolescents and young adults have been becoming more interested in such services in the Czech Republic. The theoretical part provides a window into the field of crisis support and elaborates on details of crisis intervention. It presents selected models, approaches, methods, and techniques of crisis intervention. The thesis also describes social support, effectivity, and effective intervention and connects these issues with the topic of crisis intervention. The main aim of this part is to focus on chat-based crisis intervention and its specific features when concerning children and young adults. The empirical part presents a mixed methods study conducted in the Safety line organization, which operates an important nation-wide hotline for children and young adults. In the study, clients and consultants were asked to evaluate the conversation that had just ended by filling out a questionnaire. The chat records were then analyzed in the next part of the study. Key words chat-based crisis intervention, chat counselling, children, adolescents, young adults, effectivity, effective approaches, Safety line / Child Helpline
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lada Švadlenková 2.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lada Švadlenková 600 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lada Švadlenková 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lada Švadlenková 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Gabriela Šivicová 275 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 152 kB