velikost textu

Systémový separatismus v Čečenské republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systémový separatismus v Čečenské republice
Název v angličtině:
Systemic separatism of Chechen Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mikhail Kovbuz
Vedoucí:
Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
Id práce:
204135
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Systémový separatismus, separatismus, Čečensko, Rusko, Severní Kavkaz, Ramzan Kadyrov, Vladimir Putin, mezinárodní vztahy
Klíčová slova v angličtině:
Systemic separatism, separatism, Chechnya, Russia, North Caucasus, Ramzan Kadyrov, Vladimir Putin, international relations
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Systémový separatismus v Čečenské republice se zabývá vztahy mezi Čečenskou republikou a Ruskou federaci. Analyzuje také současnou míru nezávislostí Čečenska na Rusku a porovnává aktuální stav s obdobím Rusko-čečenských válek a meziválečným obdobím de facto nezávislosti. Celkem pět kapitol podrobně rozebírá politické, ekonomické, osobní a vojensko-bezpečnostní nuance vztahu mezi oběma subjekty. To celé je doplněno o historické souvislosti, které jsou klíčové pro pochopení vývoje Čečenska od rozpadu Sovětského svazu. Celá práce je průběžně doplňována analýzou budoucího vývoje republiky podle témat jednotlivých kapitol.
Abstract v angličtině:
Abstract Systemic separatism of Chechen Republic is a thesis dedicated to a relationship between Chechen republic and Russian Federation. This thesis is analyzing how far independence of Chechnya on Russia currently reaches, while also comparing the current state of Chechen affairs to what it was during Russian-Chechen conflict and the period of Chechen, de facto, independence in between those wars. Four chapters of this thesis analyze Russo-Chechen relationship from five different points of view – political, economic, personal and military- security. These is also a fifth chapter dedicated solely to historical context, which is a key to understanding development of Chechen Republic since the fall of the Soviet Union. Throughout all chapters an in-depth analysis of possible future development of the republic may be found.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mikhail Kovbuz 1.41 MB
Stáhnout Příloha k práci Mikhail Kovbuz 441 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mikhail Kovbuz 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mikhail Kovbuz 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. 152 kB