velikost textu

Možnosti socioterapie u žen jako obětí domácího násilí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti socioterapie u žen jako obětí domácího násilí
Název v angličtině:
Possibilities of social therapy for women who were victims of domestic violence
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Pernicová
Vedoucí:
PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Oponent:
Mgr. Tereza Cimrmannová
Id práce:
204120
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí násilí, oběť, agresor, příčiny domácího násilí, formy domácího násilí, socioterapie
Klíčová slova v angličtině:
domestic violence, victim, aggresor, causes of domestic violence, forms of domestic violence, sociotherapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Pernicová 1.02 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Pernicová 208 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Mgr. Hana Žáčková 550 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Cimrmannová 390 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB