velikost textu

Přístup k práci s klienty ve vybrané organizaci - sociální pracovník v roli úředníka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přístup k práci s klienty ve vybrané organizaci - sociální pracovník v roli úředníka
Název v angličtině:
The Approach to the work with the Clients in the specific Organisation - the social work in the role of the administration officer
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Repáňová
Vedoucí:
Mgr. Sylvie Stretti
Oponent:
Mgr. Jan Kaňák
Id práce:
204118
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dávky hhmotné nouze, Patologické jevy, Sociální pracovník, Úřad práce, Klient
Klíčová slova v angličtině:
Benefits of material distress, Pathological phenomena, Social worker, Labour Office, Client
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Repáňová 536 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lenka Repáňová 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Sylvie Stretti 797 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kaňák 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB