velikost textu

Vallièresovi Bílí negři Ameriky. Frankokanaďané a jejich společenské postavení napříč historií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vallièresovi Bílí negři Ameriky. Frankokanaďané a jejich společenské postavení napříč historií
Název v angličtině:
Vallières´ White Niggers of America. French Canadians and Their Place in The Society throughout The History
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Kabáčová
Vedoucí:
doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vojtěch Šarše
Id práce:
204109
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Francouzská filologie (FF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Frankokanaďané|québecká otázka|Pierre Vallières|Bílí negři Ameriky|kanadská frankofonní literatura|argumentační strategie
Klíčová slova v angličtině:
French Canadians|The Quebec question|Pierre Vallières|White Niggers of America|French Canadian literature|argumentation strategies
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce analyzuje specifický fenomén bílých negrů Ameriky. Prvním, kdo tento pojem v historii definoval a analyzoval, byl frankokanadský novinář a spisovatel Pierre Vallières ve svém stejnojmenném díle (Bílí negři Ameriky, 1968). Nejprve mapujeme historický vývoj tohoto fenoménu a následně se zaměřujeme na společenské postavení a životní podmínky Frankokanaďanů. Poté zkoumáme politologickou stránku studovaného jevu a zevrubně se věnujeme i autorovým argumentačním strategiím, kterými se snaží upoutat čtenářovu pozornost a přesvědčit ho o svých postulátech. Obecným cílem bakalářské práce je zhodnotit fenomén bílých negrů Ameriky z nejrůznějších hledisek: historického, literárního, sociálního i politologického.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyses the phenomenon of White Niggers of America. The first author to define and to analyse the concept was a Quebecois journalist and writer Pierre Vallières with his book White Niggers of America. Firstly, we follow the historical development of the phenomenon and then we focus on social conditions of French speaking Quebeckers. Thereafter, we explore the political side of the studied phenomenon and we also deal with author’s argumentation strategies used to capture reader’s attention and to convince him of postulates. The primary aim of this thesis is to asses the phenomenon of White Niggers of America from multiple points of view: historical, literary, social and political.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Kabáčová 669 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Kabáčová 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Kabáčová 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 346 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vojtěch Šarše 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 152 kB