velikost textu

Židé v Kroměříži a jejich kultura se zaměřením na období Protektorátu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Židé v Kroměříži a jejich kultura se zaměřením na období Protektorátu
Název v angličtině:
The Jews of Kroměříž and their culture during the time of the Protectorate
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Denisa Ryšavá
Vedoucí:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponent:
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD.
Id práce:
204107
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Židé, Kroměříž, židovské památky, kultura, Druhá světová válka, antisemitismus, holokaust, deportace
Klíčová slova v angličtině:
Jews, Kroměříž, jewish monuments, culture, Second World War, anti – Semitism, holocaust, deportation
Abstrakt:
Anotace Ve své diplomové práci se věnuji osudu kroměřížských Židů, který je, stejně tak jako ostatní Židy v Protektorátu Čechy a Morava během druhé světové války, stihl. Na začátku stručně popisuji historii a vývoj místního židovského obyvatelstva a jejich kultury, avšak hlavní část této práce je věnována letům třicátým a počátku čtyřicátých let, tedy období První republiky, Druhé republiky a Protektorátu Čechy Morava, jež jsou popsány detailně. Určitou část zde také věnuji židovským památkám, které byly, bohužel, díky nacistickému režimu, téměř všechny, zničeny. V neposlední řadě zde popisuji návrat kroměřížských Židů, obnovení židovské obce po roce 1945, vývoj komunity, ale také to, kam se můžeme i dnes vydat po stopách kroměřížských Židů a zavzpomínat, či představit si, jak velká židovská komunita zde tenkrát byla. Klíčová slova Židé, Kroměříž, židovské památky, kultura, Druhá světová válka, antisemitismus, holokaust, deportace
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is devoted to the fate of the Jews who lived in Kroměříž – the same fate that all the Jews in Protectorate Bohemia and Moravia suffered in the course the World War II. The beginning of the thesis discusses the history and development of the local Jewish residents and their culture. Most of the thesis is however dedicated to the 1930s and the beginning of the 1940s, i.e. the time of the First, and the Second Republic, as well as the Protectorate. A part of the thesis is also devoted to the Jewish sites of historical interest, most of which were sadly destroyed by the Nazi regime. Last but not least, the thesis discusses the return of the Jews, renewal of the Jewish community after 1945, its development, and also describes how to follow the legacy of the Jews from Kroměříž and recall or imagine how big the community was at that time. Keywords Jews, Kroměříž, jewish monuments, culture, Second World War, anti – Semitism, holocaust, deportation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Ryšavá 8.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Ryšavá 171 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Ryšavá 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD. 179 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 154 kB