velikost textu

Vzdělávací vliv Naučného střediska ekologické výchovy Kladno - Čabárna

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávací vliv Naučného střediska ekologické výchovy Kladno - Čabárna
Název v angličtině:
Educational Influence of the Centre of Environmental Studies at Kladno
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Sandra Čečková
Vedoucí:
PhDr. Lucie Hlaváčová
Oponent:
RNDr. Jana Skýbová
Id práce:
204067
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — chemie (N BI-CH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Environmentální výchova, pobytový výukový program, environmentální postoje, environmetální etika
Klíčová slova v angličtině:
Environmental education, residential educational program, environmental attitudes, environmental ethics
Abstrakt:
ABSTRAKT Teoretická část práce shrnuje poznatky týkající se plnění environmentální výchovy v ČR a porovnání s environmentální výchovou v EU. Výzkumná část se zabývá změnou názoru na životní prostředí u žáků druhého ročníku gymnázia v Novém Strašecí po absolvování pobytového výukového programu. Analýza ukázala, že názory související se životním prostředím se v některých případech po absolvování kurzu u žáků změnily (například v třídění odpadu nebo v názoru na hnojiva), na druhou stranu se ale většina názorů nezměnila (například v ochotě dát peníze na životní prostředí nebo v názoru na zveličování ekologických problémů).
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The theoretical part of the thesis summarizes the findings concerning the fulfillment of environmental education in the Czech Republic and comparison with environmental education in the EU. The research part deals with the change of opinion on the environment in the second year of the grammar school in Nové Strašecí after completing the residential educational program. The analysis has shown that environmental-related views have changed in some cases after passing the course (for example, in waste sorting or fertilizer opinion), but most of the views have not changed (for example, in the willingness to give money to the environment or in view of exaggerating environmental problems).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sandra Čečková 958 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sandra Čečková 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sandra Čečková 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lucie Hlaváčová 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Skýbová 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 152 kB