velikost textu

Hornická činnost na území Horních Vernéřovic a současné využití bývalého dolu Bohumír

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hornická činnost na území Horních Vernéřovic a současné využití bývalého dolu Bohumír
Název v angličtině:
Mining Activity in the Area of Horní Vernéřovice and Current Utilization of the Former Bohumír Mine
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Věra Bábiková
Vedoucí:
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Oponent:
RNDr. František Vacek, Ph.D.
Id práce:
204061
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (B BI-PG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
měď, hornictví, důl Bohumír, Horní Vernéřovice, didaktický projekt, základní škola
Klíčová slova v angličtině:
copper, mining, Bohumír Mine, Horní Vernéřovice, didactical project, elementary school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Věra Bábiková 5.37 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. František Vacek, Ph.D. 596 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 152 kB