velikost textu

The Use of Punctuation, Emoji and Emoticons in YouTube Abusive Comments

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Use of Punctuation, Emoji and Emoticons in YouTube Abusive Comments
Název v češtině:
Užití interpunkce, emoji a emotikonů v urážlivých komentářích na YouTube
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Renata Bočková
Vedoucí:
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Tichý
Id práce:
204041
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglický jazyk (AJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Počítačová komunikace|YouTube|emoji|emotikony|interpunkce|komunikace přes internet
Klíčová slova v angličtině:
Computer-mediated communication|YouTube|emoji|emoticons|punctuation|Internet communication
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce navazuje na studie zabývající se interpunkcí (včetně emoji a emotikonů) v počítačové komunikaci. Jejím cílem je popsat roli interpunkčních znamének v urážlivých komentářích na videa na YouTube s LGBT tématikou a stanovit, do jaké míry se jejich použití liší u těchto videí v pozitivních a negativních komentářích. Analýza se soustředí také na porovnání jejich distribuce v komentářích s odlišnou polaritou, délkou a s odlišným obsahem. Navíc přináší klasifikaci emoji a emotikonů podle jejich role v textu. Klíčová slova Počítačová komunikace, YouTube, emoji, emotikony, interpunkce, komunikace přes internet
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis attempts to contribute to the study of punctuation marks (including emoji and emoticons) used in computer-mediated communication. It aims to describe their role in abusive comments on YouTube videos with LGBT content and the extent to which their use differs in respectful and hateful comments on such videos. The analysis concentrates also on how the distribution of punctuation marks differs in relation to the polarity, content and length of comments. The thesis also provides a comparison of the frequency of the occurrence of punctuation marks in both respectful and hateful comments. In addition to that, this paper attempts to classify emoji and emoticons according to their role in the text. Key words Computer-mediated communication, YouTube, emoji, emoticons, punctuation, Internet communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Renata Bočková 13.95 MB
Stáhnout Příloha k práci Renata Bočková 12.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Renata Bočková 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Renata Bočková 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Tichý 243 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB