velikost textu

Marketing a PR českých florbalových klubů v letech 2013 až 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketing a PR českých florbalových klubů v letech 2013 až 2018
Název v angličtině:
Marketing and PR of czech floorball clubs from 2013 to 2018
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Patočka
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Oponent:
Mgr. Kateřina Turková
Id práce:
203952
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
marketing, public relations, florbal, sport, Český florbal, sponzoring
Klíčová slova v angličtině:
marketing, public relations, floorball, sport, Czech floorball, sponzoring
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce se zabývá tématem marketingového rozvoje českých florbalových klubů. Za tímto účelem jsou zkoumány základní marketingové a PR aktivity ve sportovní rovině, které jsou následně ukázány na příkladech z českého florbalového prostředí. Florbal, ač je mladým sportem zažívá velmi rozvojové období, je finančně dostupný a stává se velmi oblíbeným sportem. V jednotlivých klubech tak dochází k nárůstu hráčů a fanoušků, v České republice se ale teprve dostává na vrchol a aktuálně se blíží ke statusu profesionálního sportu, kterým si budou moci hráči vydělávat. Na tento rozvoj je navázán i rozvoj marketingu a PR v českých florbalových klubech. Práce se proto zaměřuje na české elitní kluby z nejvyšších florbalových soutěží, například na historicky nejúspěšnější český klub Tatran Střešovice, čistě ženský klub TIGERS FLORBAL JIŽNÍ MĚSTO, mladý, ale průbojný klub BLACK ANGELS, ale hledá porovnání i v klubech z regionálních soutěží, jako je například Lokomotiva Rakovník. Práce analyzuje různé možnosti marketingu včetně správy sociálních sítí, merchandisingu či zajímavých marketingových aktivit, které provozují kluby z florbalové Superligy. Závěrem pak práce obsahuje doporučení pro zlepšení marketingu a PR českých florbalových klubů.
Abstract v angličtině:
Annotation The bachelor thesis deals with the topic of marketing development of Czech floorball clubs. The general marketing and PR activities in the sport field are examined and then examples from the Czech floorball environment are shown. Although still a young sport, floorball is experiencing its development period, is financially affordable and its popularity grows rapidly. There is an increase in the number of both players and fans in the individual clubs, and in the Czech Republic it is on its way to the top and is currently approaching the status of professional sport that enables players to earn by playing it. The development of marketing and PR in Czech floorball clubs is also related to this development of florball. Therefore, the thesis focuses on the Czech elite clubs from the top floorball competitions, such as the historically most successful Czech club Tatran Střešovice, the purely women's club TIGERS FLORBAL JIŽNÍ MĚSTO, the young but progressive club BLACK ANGELS, but also includes situation of clubs from regional competitions such as for example Lokomotiva Rakovník. The thesis analyses various possibilities of marketing including social networking, merchandising or interesting marketing activities run by clubs from the floorball Super League. In the final part, the thesis offers recommendations for improving marketing and PR of Czech floorball clubs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Patočka 7.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jiří Patočka 5.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Patočka 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Patočka 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Turková 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB