text size

Vyhodnocení algoritmů pro rekonstrukci dynamického rozsahu a mobilní aplikace pro snímání HDR obrazů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Vyhodnocení algoritmů pro rekonstrukci dynamického rozsahu a mobilní aplikace pro snímání HDR obrazů
Titile (in english):
Evaluation of Dynamic Range Reconstruction Approaches and a Mobile Application for HDR Photo Capture
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Martin Mirbauer
Supervisor:
doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.
Opponent:
doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D.
Thesis Id:
203933
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Study programm:
Computer Science (N1801)
Study branch:
Computer Graphics and Game Development (IPGVPH)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
10/09/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
HDR obraz, rozšíření dynamického rozsahu, konvoluční neuronové sítě, snímání HDR fotografií
Keywords:
HDR images, dynamic range reconstruction, convolutional neural networks, HDR photo capture
Abstract (in czech):
Použití digitální fotografie se velmi rozšířilo s popularitou chytrých telefonů. Většina pořízených fotografií však nevyužívá plně možností fotoaparátu, protože zachycené obrázky jsou ukládány ve formátu s omezeným rozsahem hodnot jasu. Problematika expanze a rekonstrukce dynamického rozsahu je zkoumána již od začátku 21. století, nově byly zveřejněny rekonstrukční metody používající konvoluční neuronové sítě, jejichž kvalita výstupu dosud nebyla dostatečně porovnána. V této práci jsme navrhli a implementovali framework pro porovnání kvality rekonstrukce, který jsme použili ke srovnání rekonstrukčních metod založených na konvolučních neuronových sítích. Také jsme implementovali aplikaci fotoaparátu pro mobilní zařízení umožňující zachycení vysokého rozsahu hodnot jasu a dále jsme zhodnotili praktičnost provádění rekonstrukce dynamického rozsahu pomocí nejlepší z porovnaných metod, přímo na mobilním zařízení.
Abstract:
Digital photography became widespread with the global use of smartphones. However, most of the captured images do not fully use the camera capabilities by storing the captured photos in a format with limited dynamic range. The subject of dynamic range expansion and reconstruction has been researched since early 2000s and recently gave rise to several new reconstruction methods using convolutional neural networks (CNNs), whose performance has not yet been comprehensively compared. By implementing and using our dynamic range reconstruction evaluation framework we compare the reconstruction quality of individual CNN-based approaches. We also implement a mobile HDR camera application and evaluate the feasibility of running the best-performing reconstruction method directly on a mobile device.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Martin Mirbauer 13.87 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Martin Mirbauer 272.51 MB
Download Abstract in czech Bc. Martin Mirbauer 16 kB
Download Abstract in english Bc. Martin Mirbauer 12 kB
Download Supervisor's review doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. 187 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D. 232 kB
Download Defence's report RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. 152 kB