text size

Role a učení se žen v práci - kritický pohled

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Role a učení se žen v práci - kritický pohled
Titile (in english):
The Role and Learning of Women at Work: a Critical view
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Michaela Švarcová
Supervisor:
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
Thesis Id:
203926
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Adult Education and Personnel Management (21-KANPR)
Study programm:
Education (B7501)
Study branch:
Adult Education and Personnel Management (ANPR)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
04/09/2018
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
gender|genderová nerovnost|ženy v práci|kritická teorie|učení se v práci|práce
Keywords:
gender|gender inequality|women at work|critical theory|learning at work|work
Abstract (in czech):
Abstrakt Práce se zaměřuje na témata učení a práce v souvislosti s genderovou problematikou v kriticky orientovaných teoretických konceptech filosofie a sociálních věd. Cílem práce je představit přístupy a klíčové autory a autorky, srovnat jejich vybrané příspěvky a interpretovat hlavní kritické myšlenky ve vzájemném kontextu. V práci je nahlíženo na témata práce a učení z hlediska feministických přístupů, teorie individualizace, teorie spravedlnosti americké teoretičky a představitelky socialistického proudu feminismu Iris Marion Young a soudobých kriticky orientovaných andragogických výzkumů.
Abstract:
Abstract This thesis focuses on topics of learning and work in relation to gender in critical -oriented theoretical concepts. The purpose of this thesis is to introduce key approaches and authors, to compare their selected contributions and interpret their principal critical ideas in mutual context. The topics of work and learning in the thesis are examined in terms of feminist approaches, theory of individualization, theory of justice by American theo rist and representative of socialist feminism Iris Marion Young, and contemporary critical -oriented andragogical research.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Michaela Švarcová 893 kB
Download Abstract in czech Michaela Švarcová 179 kB
Download Abstract in english Michaela Švarcová 176 kB
Download Supervisor's review PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 255 kB
Download Opponent's review PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. 381 kB
Download Defence's report 372 kB