velikost textu

Obraz upíra ve vybraných populárních médiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obraz upíra ve vybraných populárních médiích
Název v angličtině:
The image of the vampire in popular media
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jana Hezinová
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Id práce:
203866
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Upír, trendy v zobrazování, film, seriál, monstrum, lidskost, populární kultura
Klíčová slova v angličtině:
Vampire, trends in depicting, film, movie, TV series, monster, humanity, popular culture
Abstrakt:
Abstrakt Od počátku dvacátého prvního století upíři se již objevují i v jiných žánrech než hororových, a obraz upíra se v populárních médiích začíná postupně měnit. Vnímání upírů v populární kultuře se také začíná posouvat novým směrem. Tyto změny jsou na sebe napojené a vzájemně se ovlivňují. Budou se zkoumat způsoby zobrazování upírů ve filmech a seriálech z konce dvacátého a průběhu dvacátého prvního století. Během zkoumání bude sledováno, jak se obraz upíra mění napříč žánry i v průběhu času. Práce se pak pokusí ze zjištěných podob upíra rozpoznat, zda vznikají v nových zobrazováních nějaké společné trendy, které se nesou napříč žánry.
Abstract v angličtině:
Abstract From the beginning of the twenty first century vampires begin to appear in other genres other than the horror and their image in popular media starts to change. The changes begin not only in the image but also the perception of vampire in popular media shifts into new directions. These changes are interconnected and influence each other. The thesis will analyse the ways vampires are portrayed in films and TV series from the end of the twenties century until recent times. The changes happening will be explored across different genres and across time. The thesis will then attempt to examine whether there is a pattern of trends within the observed forms, and whether these trends are common across the different genres.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Hezinová 4.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Hezinová 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Hezinová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 337 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB