velikost textu

Odraz změny pravidel v herním výkonu vrcholových družstev žen v házené

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odraz změny pravidel v herním výkonu vrcholových družstev žen v házené
Název v angličtině:
Reflection of change of rules in the way of women's top handball playing performance
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Klára Hynečková
Vedoucí:
PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Dragounová
Id práce:
203799
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Házená, pravidla, sedmý hráč v poli, oslabení, mistrovství světa žen v házené, hra bez brankáře
Klíčová slova v angličtině:
Handball, rules, the seventh player in the field, short-handed, World Women’s Handball Championship, game without goalkeeper
Abstrakt:
Abstrakt Název: Odraz změny pravidel v herním výkonu vrcholových družstev žen v házené Cíle: Cílem práce je provést analýzu hry během oslabení v útočné fázi u vybraných družstev na Mistrovství světa žen 2017, která využívají hru bez brankáře. Metody: Jedná se o kvantitativní výzkum, kde budu hodnotit počet obdržených a dosažených branek během hry družstva v oslabení. Získaná data doplním o poznatky zjištěné na základě kvalitativního výzkumu. Výsledky: U sledovaných družstev jsem zjistila, že hru bez brankáře v útoku během vyloučení lze aplikovat v kterékoliv části utkání a za kteréhokoliv stavu utkání, protože riziko obdržení gólu do prázdné branky je zanedbatelné. Tato koncepce hry, tedy způsob řešení hry během oslabení ovlivňuje herní výkon a má vliv na výsledek utkání. Klíčová slova: Házená, pravidla, sedmý hráč v poli, oslabení, mistrovství světa žen v házené, hra bez brankáře
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Reflection of change of rules in the way of women’s top handbal playing performance. Objectives: The aim of this thesis is the analysis of playing short-handed during the offense in chosen women’s teams at the 2017 World Women’s Handball Championship. For the purpose of the thesis I have chosen only parts of matches when a team plays short-handed with six attacking players against six defenders. Methods: I tis a quantitative research, where my focus is on evaluating the number of goals while playing short-handed. The data obtained will be enriched with the use of the qualitative research. Results: I have found out that, in the teams observed, a game without a goalkeeper during the attack phase in penalty can be applied in any stage of the match, since the chance of conceding a goal into an empty handbal goal is extremely low. Such a game influences the game-based performance and also influences result of the match. Keywords: Handball, rules, the seventh player in the field, short-handed, World Women’s Handball Championship, game without goalkeeper
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Hynečková 2.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Klára Hynečková 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Hynečková 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Hynečková 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Martin Tůma, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Dragounová 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 153 kB