velikost textu

Securitization of HIV/AIDS in South Africa, 2000-2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Securitization of HIV/AIDS in South Africa, 2000-2018
Název v češtině:
Sekuritizace HIV/AIDS v Jižní Africe, 2000-2018
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Roudnická
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Werkman
Oponent:
Mgr. Katarína Svitková
Id práce:
203779
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Sekuritizace, Kodaňská škola, HIV/AIDS, bezpečnost, Jihoafrická republika
Klíčová slova v angličtině:
Securitization, Copenhagen School, HIV/AIDS, security, South Africa
Abstrakt:
Abstrakt HIV/AIDS představuje již po mnoho desítek let jeden z největších celosvětových zdravotních problémů. I proto přilákal pozornost akademiků z mnoha vědních oborů, včetně oboru bezpečnostních studií. Tato diplomová práce chce přispět do debaty, která se rozvinula kolem problematiky sekuritizace HIV/AIDS. Hlavním cílem této práce je aplikace teoretického rámce Kodaňské školy na případ pandemie HIV/AIDS, zhodnotit, zdali je možné vysvětlit reakci relevantních mezinárodních aktérů na tuto pandemii optikou teorie sekuritizace, a poté zhodnotit úspěšnost pokusů těchto aktérů o sekuritizaci na případu epidemie HIV/AIDS v Jihoafrické republice. Případ Jihoafrické republiky byl vybrán, neboť již dlouhodobě patří mezi nejhůře zasažené státy na světě. Po představení teorie sekuritizace Kodaňské školy a jejích kritiků se práce zaměří na HIV a AIDS, vysvětlení virologických a epidemiologických charakteristik tohoto onemocnění, jeho původ a vývoj. Práce dále pokračuje představením současného stavu epidemie v Jihoafrické republice a zhodnocením, jaký vliv měla politika segregace a apartheidu na jejím šíření. Tato práce poté prozkoumá diskurs potenciálních sekuritizačních aktérů ve snaze nalézt důkazy o pokusech sekuritizovat HIV/AIDS. Následně jsou rozebrány výsledky těchto pokusů v kontextu nové Jihoafrické republiky.
Abstract v angličtině:
Abstract HIV/AIDS is for many decades one of the major global health issues. It has, therefore, attracted attention of scholars from different fields of study, including security studies. This Master’s Thesis seeks to contribute to debates surrounding the issue of securitizing the HIV/AIDS pandemic. The main aim of this thesis is to apply the Copenhagen School’s theoretical framework on the case of HIV/AIDS, evaluate the possibility of explaining the international reaction to the pandemic through securitization, and assess whether or not the HIV/AIDS was successfully securitized in South Africa, mainly through effort of the relevant international actors. The case of the Republic of South Africa was chosen because it is one of the worst affected countries by the disease in the world. After discussing the Copenhagen School’s securitization theory and its critics, the origins, progression and nature of the disease is explained. The thesis then proceeds with the description and examination of the current state of the epidemic in South Africa as well as the negative influence the segregation and apartheid policy had on the perception of the disease and its spread. The thesis looks at possible securitizing actors of the issue and analysis their discourse in the search for securitizing moves associated with HIV/AIDS. It then discusses the results of these securitizing moves in the context of post-apartheid South Africa.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Roudnická 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Roudnická 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Roudnická 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Werkman 568 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Katarína Svitková 384 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 153 kB