velikost textu

Prales v románu Canaimá Rómula Gallegose

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prales v románu Canaimá Rómula Gallegose
Název v angličtině:
The jungle in the novel Canaimá by Rómulo Gallegos
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Teresa Janíková
Vedoucí:
Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
Oponent:
Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr.
Id práce:
203756
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romulo Gallegos|Hispanoamerický regionalismus|Román pralesa|Canaima|Prales|Marcos Vargas|Cesta|Proměna|Vykořisťování
Klíčová slova v angličtině:
Romulo Gallegos|Latin American regionalism|Rainforest novel|Canaima|Rainforest|Marcos Vargas|Journey|Tranformation|Exploitation
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o tématu pralesa v knize Canaima od autora Romula Gallegose. Cílem práce je zobrazit prales jako živý organismus a specifický prostor. Prales je nekonečný a tajemný prostor, typický pro Latinskou Ameriku, který se může jevit buď jako zelená katedrála, tedy ráj na zemi nebo jako zelené peklo, kde smrt číhá na každém kroku. Prales samotný se stává protagonistou díla a jeho vliv na ostatní postavy, na jejich chování a činy je obrovský. Tento labyrint, který nemá ani začátek či konec, funguje jako magnet, jehož síla svádí a přitahuje. Jeho úchvatnost se prolíná s krutostí, bezcitností a smrtelným nebezpečím, a když se do něj vstoupí, návrat je velmi těžký či nemožný. Tato práce si klade za cíl analyzovat cestu, kterou podniká Marcos Vargas, hlavní protagonista díla. V jeho očích je cesta zpočátku velké dobrodružství, kde si chce dokázat nebojácnost a odvahu. Marcos se ale dostává do světa kaziků, kde vládne nespravedlnost a násilí a postupně se ze své prvotní naivity začne probouzet a začne své chápání a pohled na okolní svět měnit. Jeho proměna vyvrcholí při setkání tváří v tvář s pralesem. V poslední kapitole se práce zaměří na téma násilí a vykořisťování, a s tím související téma barbarství a civilizace, které je svědectvím a upozorněním na nespravedlnosti, které se v dané době děly.
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis presents the topic of the jungle in the book Canaima, written by Rómulo Gallegos. The aim of this work is to show the jungle as a living organism and a unique space. The jungle is an infinite and mysterious space that occupies a vast area of Latin America that represents either a paradisiacal green cathedral or a green inferno where death creeps silently and awaits on every corner. The jungle itself plays a crucial role in this novel because it becomes the main protagonist and as such has a major impact on the other characters, their behavior and their actions. It is a labyrinth that has neither a beginning nor an end. It is similar to a magnet; having the power to seduce and attract. The jungle is wondrous, as well as cruel, dangerous and merciless and once it is entered, escape is difficult or even impossible. The purpose of this thesis is to analyze the journey Marcos Vargas, the main character, in this novel, makes. Beginning in the town he views it as an adventure, a chance to show his courage and boldness. Soon, however, he finds himself in a world of tyrants; a world full of violence and injustice. He realizes how naive he was and begins to change, coming slowly to an understanding of the world that surrounds him. Leaving the town behind, his transformation reaches his culmination when he faces the jungle. The last chapter of this thesis focuses on the themes of violence and exploitation, barbarism and civilization. These form a testimony about the injustices of the past.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Teresa Janíková 578 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Teresa Janíková 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Teresa Janíková 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dora Poláková, Ph.D. 652 kB
Stáhnout Posudek oponenta Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr. 638 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB