velikost textu

Zjištění výskytu vadného držení těla a svalové nerovnováhy u dívek ve věku 15-19 let a možnosti ovlivnění prvky zdravotní tělesné výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zjištění výskytu vadného držení těla a svalové nerovnováhy u dívek ve věku 15-19 let a možnosti ovlivnění prvky zdravotní tělesné výchovy
Název v angličtině:
Determination of the occurrence of poor posture and muscle imbalance of female students aged 15-19 and possibilities of influencing that by elements of health physical education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Grundová
Vedoucí:
PaedDr. Květa Prajerová, CSc.
Oponent:
Mgr. Eva Prokešová
Id práce:
203736
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
postura, svalová dysbalance, svalová rovnováha, testování, zkrácené svaly, ochablé svaly, zdravotní tělesná výchova, zdravotní cvičení, jóga
Klíčová slova v angličtině:
posture, muscle imbalance, muscle balance, testing, tight muscles, flabby muscles, health physical education, health exercise, yoga
Abstrakt:
Abstrakt Název: Zjištění výskytu vadného držení těla a svalové nerovnováhy u dívek ve věku 15-19 let a možnosti ovlivnění prvky zdravotní tělesné výchovy Cíl práce: Hlavním cílem diplomové práce je zjištění změn držení těla a svalové nerovnováhy na základě zdravotního cvičení po dobu 3 měsíců. Použité metody: Pro zjištění držení těla byla použita metoda testování dle Kleina, Thomase a Mayera. Funkční testy svalů s tendencí ke zkrácení byly provedeny dle Bursové (2005), Hoškové a Matoušové (2000), Pernicové et al. (1993). Funkční testy svalů s tendencí k ochabování dle Hoškové a Matoušové (2000). Pohybové stereotypy byly testovány dle Bursové (2005) a Pernicové (1993). Pro kapitolu „Přehled poznatků“ byla použita Metoda teoretické analýzy a syntézy (Štumbauer, 1990). Kapitola „Přehled dat“ byla zpracována pomocí Microsoft Office Excel. Pro ověření správnosti výsledků jsme použili jednovýběrový neparametrický Wilcoxonův test. Výsledky: V kapitole „Výsledky“ nalezneme podrobné informace o probandkách, které jsme se dozvěděli z testování a jako doplněk posloužil osobní pohovor a dotazník. U každé z probandek nalezneme také zhodnocení testování držení těla a svalové nerovnováhy. Nalezneme zde také souhrnný přehled získaných dat a výsledky před intervencí a po intervenci. Klíčová slova: držení těla, svalová nerovnováha, svalová rovnováha, testování, zkrácené svaly, ochablé svaly, zdravotní tělesná výchova, zdravotní cvičení, jóga
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Determination of the occurrence of poor posture and muscle imbalance of female students agend 15-19 and possibilities of influencing that by elements of health physical education. Objectives: The aim of this study is determination of change in posture and muscle imbalance due to regural health exercise for the period of 3 months Methods: Klein, Thomas and Mayer test method was used to determine posture of each proband. Functional tests of muscles with tendency to shorten were performed according to Bursová (2005), Hošková and Matoušová (2000), Pernicová et al. (1993). Functional tests of muscles with a tendency to become flabby were tested according to Hošková and Matoušová (2000). The method of theoretical analysis and synthesis was used for the chapter “Piece of knowledge” (Štumbauer, 1990). The chapter "Knowledge of data" was processed by Microsoft Office Excel. One-piece non-parametric Wilcoxon test was used to verify the results. Results: In the chapter "Results" we find detailed information about probands, which we have gained from the questionnaire and from a personal interview. Each proband is discussed and evaluated by means of testing posture and muscle imbalance. Keywords: posture, muscle imbalance, muscle balance, testing, tight muscles, flabby muscles, health physical education, health exercise, yoga
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Grundová 8.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michaela Grundová 5.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Grundová 355 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Grundová 284 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Květa Prajerová, CSc. 371 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Prokešová 336 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 154 kB