velikost textu

Sociální souvislosti hospitalizace neslyšících pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální souvislosti hospitalizace neslyšících pacientů
Název v angličtině:
The Social Context of Deaf People Hospitalization
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Denisa Bláhová
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Šámalová
Oponent:
PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Id práce:
203695
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neslyšící|komunikace s neslyšícím|neslyšící pacient|práva pacientů|hospitalizace neslyšících
Klíčová slova v angličtině:
deaf|communication with the deaf|patient´s rights|deaf patient|hospitalization of the deaf
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na sociální souvislosti hospitalizace neslyšících pacientů. Jejím cílem je popsat zkušenosti neslyšících pacientů s hospitalizací v nemocnici. Práce se zaměřuje především na oblast komunikace, práv pacientů, informovanosti, přizpůsobení prostředí a konceptu Deaf Friendly Hospital. Data byla získávána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Přínosem této práce je pohled na hospitalizaci v nemocnici očima samotných neslyšících, nikoli zdravotnického personálu. Výsledky výzkumu poukázaly na nedostatky zdravotnických zařízení a jejich personálu v oblasti přístupu k neslyšícím pacientům. Klíčová slova: neslyšící, komunikace s neslyšícím, neslyšící pacient, práva pacientů, hospitalizace neslyšících.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the social context of deaf patients´ hospitalization. Its aim is to describe the experiences of deaf patients with hospitalization. The thesis focuses primarily on communication, patient rights, awareness, adaptation of deaf patients to the environment and the concept of Deaf Friendly Hospital. The data were obtained by way of semi-structured interviews. The benefit of this thesis is that the hospitalization is described from the deaf patients view not from the medical staff one. The research results pointed to shortcomings in healthcare facilities and in access of their staff to deaf patients. Key words: deaf, communication with the deaf, patient´s rights, deaf patient, hospitalization of the deaf.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Denisa Bláhová 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Denisa Bláhová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Denisa Bláhová 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Šámalová 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D. 411 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB