velikost textu

Islamic terrorism in US film: how we construct our own enemies

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Islamic terrorism in US film: how we construct our own enemies
Název v češtině:
Islámský terorismus v americkém filmu: jak si konstruujeme své vlastní nepřátele
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Kotvalová
Vedoucí:
Mgr. Jakub Záhora
Oponent:
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D.
Id práce:
203690
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
terorismus, konstruktivismus, US, identita, veřejný diskurs, film, islámský fundamentalismus
Klíčová slova v angličtině:
terrorism, constructivism, US, identity, public discourse, film, Islamic fundamentalism
Abstrakt:
CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE OF POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS Islamic terrorism in US film: how we construct our own enemies Master´s thesis Author: Bc. Anna Kotvalová Study programme: International Relations Supervisor: Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. Year of the defense: 2019 ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá zobrazováním a konstrukcí islámského terorismu v americké kinematografii po 9/11 a zobrazováním War on Terror ve třech vybraných mainstreamových amerických filmech, Zero Dark Thirty, Lone Survivor a American Sniper. Tato práce se opírá o dva hlavní teoretické proudy, kritická teroristická studia a propojení populární kultury a světa politiky. Práce analyzuje a interpretuje diskurz ve třech zmíněných filmech primárně skrze narativy a diskurz, které odkazují na antagonisty v těchto příbězích. Konkrétně se práce zaměřuje na zobrazování ospravedlňování a odůvodňování amerického chování v rámci War on Terror. Současně práce analyzuje politické důsledky tohoto diskurzu. Diplomová práce identifikuje čtyři základní repetitivní diskurzivní vzorce: humanizace „americké strany“, dehumanizace antagonistů, mučení a násilí a neexistence kontextu. Závěrem potvrzuje předpoklad, že diskurz, který odkazuje na antagonisty je extrémně diskriminační a zjednodušující, a že tyto filmy participují na mainstreamovém diskurzu, který převládá po 9/11 a který odkazuje na teroristický narativ. klíčová slova: diskurz, terorismus, populární kultura, Kritická teroristická studia, americký film
Abstract v angličtině:
CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE OF POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS Islamic terrorism in US film: how we construct our own enemies Master´s thesis Author: Bc. Anna Kotvalová Study programme: International Relations Supervisor: Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. Year of the defense: 2019 ABSTRACT The presented diploma thesis is concerned with the discourse and narratives of the phenomenon of terrorism in the American cinema, produced after 9/11 and its reflection on the events within the War on Terror. This thesis rests on two major theoretical realms, Critical terrorism studies and the interconnection between popular culture and the world of politics. This thesis addresses three American mainstream films produced after 9/11, Zero Dark Thirty, Lone Survivor and American Sniper in order to analyse the discourse and narratives which refer to the antagonists in these movies (more specifically, the discourse and narratives which portrays justification for the American behaviour within the War on Terror) and to address the political consequences of this kind of discourse. This thesis defines four major repetitive patterns in the discourse: humanization of the “American side”, dehumanization of the antagonists, depiction of torture and violence and lack of context and concludes with the affirmation that the discourse and narratives which are present and vibrant in these films participate in the narrow and discriminative construction and reconstruction of the terrorism narrative. key words: discourse, terrorism, popular culture, critical terrorism studies, American film
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Kotvalová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Kotvalová 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Kotvalová 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Záhora 864 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 472 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. 152 kB