velikost textu

Sociální zabezpečení a volnočasové aktivity zaměstnanců textilního podniku JITKA v období tzv. normalizace a transformace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální zabezpečení a volnočasové aktivity zaměstnanců textilního podniku JITKA v období tzv. normalizace a transformace
Název v angličtině:
Social security and leisure activities of the employees working in textile company JITKA in the period of so-called normalization and transformation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Švepeš
Vedoucí:
Mgr. Jiří Hlaváček
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká
Id práce:
203678
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
textilní podnik JITKA, orální historie, normalizace, transformace, každodennost
Klíčová slova v angličtině:
textile company JITKA, oral history, normalization, transformation, everyday life
Abstrakt:
„Sociální zabezpečení a volnočasové aktivity zaměstnanců období tzv. normalizace a transformace“ je dnes již zaniklý závod, který byl po desítky let významným zaměstnavatelem jak pro Jindřichův Hradec, tak pro jeho okolí. Práce představuje sondu do každodenního života zaměstnanců cílem je popsat sociální podmínky zaměstnanců a kulturní a rekreační možnosti, které měli v práci jsou využity narativní , doplněné o ogická část obsahuje základní teoretický rámec orálněhistorického výzkumu a praktické zkušenosti autora s kapitole věnující se historickému kontextu problematiky načrtnut tručné dějiny Jindřichova Hradc ají až do období středověku. Na tuto navazuje historický vývoj podniku, který zároveň představuje pomyslnou tečku za Jindřichově Hradci. Empirická část se s pomocí pořízených rozhovorů blíže věnuje vybraným oblastem každodenního života zaměstnanců. Klíčová každodennost
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Švepeš 2.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Švepeš 273 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Švepeš 195 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Hlaváček 533 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká 371 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Lenka Krátká 152 kB