velikost textu

Winternitzova vila v kontextu české architektury a díla Adolfa Loose a Karla Lhoty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Winternitzova vila v kontextu české architektury a díla Adolfa Loose a Karla Lhoty
Název v angličtině:
Winternitz Villa in the context of Czech architecture and works by Adolf Loos and Karel Lhota
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sylva Roglová
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponent:
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Id práce:
203664
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vila, Adolf Loos, Karel Lhota, česká moderní architektura, funkcionalismus, autorství
Klíčová slova v angličtině:
Villa, Adolf Loos, Karel Lhota, Czech modern architecture, functionalism, autorship
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sylva Roglová 7.91 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Pech, Ph.D. 742 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 152 kB