velikost textu

Legitimizace veganství v přátelském vztahu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Legitimizace veganství v přátelském vztahu
Název v angličtině:
Legitimization of veganism in a friendly relationship
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Koudelková
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček
Oponent:
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Id práce:
203662
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Koudelková 697 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. 152 kB