velikost textu

Ověření vlivu metodiky tenisové školy MS GEM na úroveň pohybových dovedností tenistů ve věku 10-12 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ověření vlivu metodiky tenisové školy MS GEM na úroveň pohybových dovedností tenistů ve věku 10-12 let
Název v angličtině:
Verification of the MS GEM tennis school program´s effect on the development of motor skills in 10 to 12-year-old tennis players
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Schröffel
Vedoucí:
PaedDr. Ivan Přibyl
Oponent:
Mgr. Lucie Kainová
Id práce:
203653
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — tělesná výchova (N BI-TV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tenis, pohybová dovednost, metodika
Klíčová slova v angličtině:
Tennis, motor skills, tranining program
Abstrakt:
ABSTRAKT Má diplomová práce je zaměřena na představení nové tréninkové metodiky tenisové školy MS GEM, ověření jejího vlivu na rozvoj pohybových dovedností tenistů ve věku 10-12 let v porovnání s vlivem tradičních metodik. V první kapitole teoretické části se zabývám sportovním tréninkem, pohybovými dovednostmi a specifiky, která v rámci sportovního tréninku platí pro různé věkové kategorie. Ve zbylém rozsahu teoretické části se věnuji představení náplně metodiky tenisové školy MS GEM. Zabývám se zde podobou tréninkových jednotek, které vždy obsahují tenisovou i všestrannostní část, konkrétními cvičeními i důvody proč jsme se rozhodli tento tréninkový koncept vytvořit a proč se domníváme, že je vhodnější, než tradiční metody omezené na pouhou hru na kurtu či trenažeru. Experiment, který jsem po dobu 9 týdnů vedl, měl prostřednictvím tréninků 1x týdně a 8 testovacích cvičení zjistit, zda hráči trénující dle metodiky tenisové školy MS GEM (experimentální skupina) vykážou během trvání experimentu větší zlepšení, než hráči trénující dle tradičních metodik. Výzkumný soubor popisuji ve čtvrté kapitole. Tvořily jej dvě skupiny (experimentální a kontrolní) po třech hráčích, v každé byl vždy zastoupen věk 10, 11 a 12 let. Výsledky experimentu jsou rozpracovány v diskusi a předneseny v páté kapitole Závěry. Cíle práce byly naplněny a hypotézy se podařilo potvrdit či vyvrátit. Výsledek experimentu potvrdil, že všestrannostně orientovaná metodika tenisové školy MS GEM vedla u hráčů experimentální skupiny k výraznějšímu zlepšení v rámci testovaných pohybových dovedností, než tradiční metodiky u hráčů skupiny kontrolní. Obsah práce je určený začínajícím tenisovým trenérům i široké veřejnosti.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT My diploma thesis focuses on the introduction of the MS GEM tennis school and its new training program, on its effect on the development of motor skills in 10 to 12-year-old tennis players compared to effect of other traditional programs. The first chapter belongs to characterization of training process in general, motor skills and means of their development and to the description of differences between different age group´s training process. The rest of the theoretical part is introducing the MS GEM tennis school´s new training program. There i apply my mind to the content of our training lessons and why we think that our training program is more suitable and beneficial than traditional training programs which usually take place on the court only (or partly end up using a tennis trainer). Our training lessons are always split into two parts – in the first one our players train tennis-related motor skills and abilities. The other part of the lesson is always more versatility-related one. The experiment that i conducted took 9 weeks to finish. Six participants were split into two groups (there were boys at the age of 10, 11 and 12 in both groups) and trained for 9 weeks, once a week, in different manner. I created a set of 8 exercises which were designed to test our participant´s motor skills. My task was to determine whether or not the experimental group (which trained for 9 weeks using the MS GEM tennis school´s new training program) will show bigger improvement in results in testing exercises than the group which trained by using traditional training methods. The experiment´s findings are elaborated in the chapter four Discusion and also stated in the last and fifth chapter called Conclusions. The goals of my thesis were accomplished and I managed to approve and disapprove my hypothesises. The experiment proved that the group of players taking part in the MS GEM tennis school´s new training program showed bigger improvement in results in testing exercises than the group which trained by using traditional training methods. Content of this diploma thesis is meant for starting tennis coaches and general public. KEYWORDS Tennis, motor skills, training program
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Schröffel 7.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Schröffel 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Schröffel 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ivan Přibyl 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Kainová 626 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 152 kB