velikost textu

Influence of foreign private actors on political decision-making in the Czech Republic: case study of Japanese and German economic actors

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Influence of foreign private actors on political decision-making in the Czech Republic: case study of Japanese and German economic actors
Název v češtině:
Vliv zahraničních soukromých aktérů na politické rozhodování v ČR: případ japonských a německých ekonomických aktérů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Barták
Vedoucí:
Michal Parízek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Id práce:
203651
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Ekonomická diplomacie, nestátní aktér v Mezinárodních Vztazích, síla ve vyjednávání, lobbování, Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Japonská komora průmyslu a obchodu v České republice, nedostatek pracovních sil
Klíčová slova v angličtině:
Economic diplomacy, non-state actor in the international relations, bargaining power, lobbying, Czech-German Chamber of Industry and Commerce, Japanese Chamber of Commerce and Industry in the Czech Republic, lack of labor force in the Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Rozsah vlivu nadnárodních nestátních aktérů na samosprávu suverénních států je jedna z nejdůležitějších otázek v disciplíně mezinárodních vztahů. Zatímco některé akademické proudy tento vliv staví do předních příček důležitosti, jiné ho považují za druhotný. Ekonomičtí aktéři jsou specifický případ, protože na jednu stranu s nimi přichází know-how, přinášejí zvýšení zaměstnanosti a ekonomického růstu. Na druhou stranu snižují suverenitu státu. Tato práce se snaží rozkrýt vliv dvou největších nestátních transnacionálních ekonomických aktérů v kontextu České republiky – Německé a Japonské Obchodní Komory. Jako empiricky dobře uchopitelný případ byl vybrán případ jejich lobbování při změnách legislativy u řešení problému nedostatku pracovních sil v ČR. Práce chce dále otestovat předpoklady, podle kterých je vyjednávací síla těchto aktérů závislá na geografické vzdálenosti od cílové země FDI. V závislosti na výsledcích zkoumání této případové studie se práce vyjádří i k obecné akademické debatě v mezinárodních vztazích ohledně vlivu nestátních aktérů na suverénní státy.
Abstract v angličtině:
Abstract Influence of non-state transnational actors on decision-making of sovereign states is one of the most important topics in the international relations discipline. Some academic approaches consider this influence as quite important. Others perceive it as only secondary. Economic actors are a specific case because they on one hand bring know-how, employment and economic growth. On the other hand, they decrease sovereignty of the host states. This thesis tries to uncover influence of the two strongest non-state transnational economic actors in the Czech Republic – German and Japanese Chambers of Commerce. The topic of lobbying of these actors in the case of lack of labor force in the Czech Republic was chosen because of its good empirics. The text also aims to test assumptions according to which bargaining power of such actors is influenced by geographical distance between the host state and home country of the transnational actor. This thesis also wants to address the general topic of influence of the transnational actors on states in the international relations, based on the findings of this case study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Barták 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Barták 387 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Barták 381 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Michal Parízek, Ph.D. 567 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. 862 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. 152 kB